6600 syke kom raskere tilbake i jobb, en økning på 2100 eller 46 prosent i forhold til året før. Blant dem som brukte denne muligheten var 60 prosent menn og 40 prosent kvinner.Det viser tall fra Rikstrygdeverket.Trygdeetaten i Hordaland sparte nær fem millioner kroner i sykepenger på å kjøpe helsetjenester i fjor. — 547 personer fikk tilbud, og 53 prosent ble friskmeldt innen 14 uker, sier fylkestrygdedirektør Anneliise K. Flodsand til BT.63 prosent av dem som opererte knær og menisk ble friskmeldt innen 14 uker. For øre, nese, halsdiagnoser var andelen friskmeldte hele 79 prosent.