Politijuristene har knapt nok rukket å lære seg åpningstidene i kantinen før de slutter i jobben. Gjennomtrekk blant juristene er blitt et betydelig problem. Nå skal politijuristene får langt bedre betingelser, og dermed fristes til å bli lenger i jobben.

— Lav lønn og vanskelige arbeidsforhold har i mange år har ført til stor gjennomtrekk blant politijuristene. Når de begynner å bli skikkelig gode forsvinner de ut døren, sier informasjonsleder ved Hordaland politidistrikt, Trygve Hillestad.

Han tror grepene som nå tas vil friste juristene til å bli på politihuset.

Drevet rovdrift

Den nye avtalen, som trådte i kraft 1. mai, innebærer store forandringer for politijurister i hele landet. For det første skal juristene få regulert arbeidstid, noe de aldri har hatt før. Jurister i Hordaland som sier seg villig til å jobbe to og en halv time ekstra i uken og jurister som går i vaktturnus vil få 40.000 i lønnstillegg.

— Dette er et ledd i å bringe lønnen vår opp på et anstendig nivå. I mange år har det nærmest blitt drevet rovdrift på oss politijurister. Vi har jobbet dag og natt, ofte uten å få betalt for det. Mer ordnede arbeidsforhold og noe høyere lønn vil gjøre jobben mer ettertraktet, og forhåpentligvis føre til at juristene blir lenger i jobben, sier tillitsvalgt for juristene i Hordaland politidistrikt, Per Johan Askevold.

Raskere opprykk

I tillegg til mer ordnede arbeidsforhold skal politijuristene stige raskere i gradene. Adjutanttittelen forsvinner helt.

— Slik det er i dag er man først politifullmektig. Deretter må man være politiadjutant noen år, før man stiger i gradene til politiadvokat. Med den nye ordningen, som trer i kraft fra 1. august, rykker man rett opp fra fullmektig til advokat, sier seniorrådgiver i politidirektoratet, Per Kvam.

Han forteller at den nye ordningen vil gi lønnshopp tidligere i karrieren.

— Politiadjutanter har stort sett ligget rundt lønnstrinn 48, mens politiadvokater ligger mellom lønnstrinn 50 og 70. Hvor mye lønnen øker for hver enkelt jurist vil variere fra sted til sted, sier han.

STIGER RASKERE: Informasjonsleder Trygve Hillestad tror at den nye ordningen vil gjøre det lettere å holde på juristene.
Helge Skodvin