Som BT skrev i dag tidlig, takket Inge Lønning nei til en femteplass på listen, selv om det trolig også ville gitt ham en plass på Stortinget. Dermed får flertallet i Bergen Høyre viljen sin, når de får inn lokale kandidater på de plassene som tradisjonelt har vært forbeholdt Bergen.

I går satt nominasjonskomiteen i sitt tredje møte denne uken, i et forsøk på å bli enig om sin endelige innstilling. BT vet at det har vært stor uenighet om hvordan den endelige listen skulle se ut. Uenigheten har dreid seg blant annet om plassene der Lønning har vært foreslått.

— Det som fikk meg til å gi beskjed til komiteen i går om at de skulle se bort fra mitt kandidatur, var at det hadde utviklet seg til en stiuasjon hvor Bergen sto mot de andre kommunene i fylket. Det ville bli en konflikt som ingen er tjent med, sier Inge Lønning til bt.no.

Han avviser at han ikke var villig til å stå på 5. plassen.

— Hadde det vært et alternativ som hadde gitt en løsning som hadde vært akseptabel for alle, ville jeg takket ja til det, sier Lønning.

— Dessverre har det vist seg at bostedsadresse har vært viktigere for mange i Bergen enn andre hensyn, sier han med adresse til kritikerne som har pekt på at Lønning har bodd i Oslo størsteparten av sitt liv.

Rykteflom

Da nominasjonskomiteen møttes onsdag denne uken, valgte flertallet i komiteen å holde fast på Inge Lønning på sikker plass på listen, men denne gang på femte plass. BT vet at det var dissens i komiteen. Nominasjonskomiteen avholdt også telefonmøte fredag uten å bli enige. Det bekrefter komiteens Torunn Ringheim.

— Vi må få de siste avklaringene på plass før vi går ut med listen. Jeg vil ikke si mer, sa Ringheim lørdag.

Søndag ettermiddag var det på nytt møte, denne gang på Høyres Hus. Ryktene om hva som lå bak møteaktiviteten har florert.BT har snakket med rundt 15 ulike kilder i partilaget. Flere tror årsaken har vært at Inge Lønning ikke hadde gitt sitt endelige ja til å fortsatt stå på listen.

Flertall mot Lønning

Etter nominasjonskomiteens første listeforslag med Lønning på tredjeplass 3. september, var reaksjonene fra sentrale lokalpolitikerne i Bergen sterke. Bergen Høyres sterke kvinner – byrådsleder Monica Mæland, ordfører Trude Drevland og gruppeleder i bystyret Ragnhild Stolt-Nielsen – var alle kjapt ute og ønsket seg andre, lokale kandidater. Også lokallagene har i store trekk fulgt den samme linjen.

Et hovedankepunkt var at Lønning ikke har bodd i Bergen på flere tiår. Det preget også debatten i representantskapet Bergen Høyre da de med overveldende flertall (117 mot 31 stemmer) vraket Lønning fra listen og innstilte Peter Christian Frølich, Sigurd Hille, Eirik Skutle og Charlotte Spurkeland som Bergens kandidater blant de åtte øverste på listen. I tillegg troner selvsagt partileder Erna Solberg på topp.

Harald Victor Hove kom i en dobbeltrolle som leder i nominasjonskomiteen og leder i Bergen Høyre. Dersom Lønning trekker seg, unngår Hove det som kunne blitt en opprivende seanse på nominasjonsmøtet. Flere ledende personer i Bergen Høyre har reagert sterkt på at Hove ikke har lyttet til sitt eget partilag.