I 1971 var TV2-journalisten sivilarbeider ved Bergens guttehjem. Forholdene ved hjemmet opprørte ham så sterkt at han tok dem opp med ledelsen for sivilarbeiderne. Kritikken førte til storoppvask og oppslag i Dagbladet. Det endte med at det private guttehjemmet ble stengt.

— Møtet med guttene var veldig positivt, men barnehjemmet var ikke egnet til å ta hånd om disse ungene, sier Lønning. Han reagerte på utstrakt bruk av fysisk avstraffelse og på at undervisningen var dårlig.

— Til tross for stor aldersforskjell fikk guttene undervisning samlet. Mitt inntrykk var at den var mangelfull.

Disiplinen var streng. Bagateller kunne resultere i fysisk straff.

— Det var veldig strengt. Guttene fikk ikke engang snakke sammen under måltidene, sier Lønning.

Når ungene skulle bevege seg utenfor barnehjemmets område ble de iført en rød genser, slik at alle kunne kjenne dem igjen.

— Jeg kan ikke tenke meg annet enn at guttene også opplevde dette som nedverdigende. Etter 4-5 måneder som sivilarbeider hadde Lønning fått nok. Som tillitsmann for sivilarbeiderne på Vestlandet tok han det harde regimet opp med ledelsen for sivilarbeiderne. Resultatet var at guttehjemmet ble stengt.

Per Ståle Lønning kan ikke huske at Bergen fulgte opp ungene kommunen plasserte der.

— Jeg har overhodet ikke følelsen av at det eksisterte noen form for tilsyn. Holdningen var at dette var en oppbevaringsanstalt, sier han. Han er ikke overrasket over at tidligere Garnes-gutter vurderer søksmål mot kommunen.

— Som unger og ungdom hadde de ikke noen mulighet til å gjøre det. Det er ikke så rart at de ønsker å gjøre det når de er blitt voksne og har fått det litt på avstand, sier Lønning.

TV-kjendisen er ikke avvisende til å vitne i en eventuell rettssak mot Bergen kommune.