— Jeg tror ikke det politiske systemet vet hvordan virkeligheten ved forskningsinstitusjonene er. Budsjettene er stramme, og den andelen som går til lønn har økt kraftig de siste årene. Det blir lite penger til driften, sier Bjørnset.

Universitetsledelsen gir penger til fakultetene, som så fordeler midler til de ulike instituttene. - Det er vanlig at ansatte søker og får midler fra andre kilder til bøker og forskningsopphold. Derfor blir den reelle summen høyere en grunnbudsjettet. Vi prøver å være offensive og stimulere de ansatte til å skaffe seg penger på andre måter enn over det ordinære budsjettet, sier fakultetsdirektøren.