— Dette er bare trist, sier rektor Britt Torvund som mandag formiddag ble vitne til at det nylagte gulvet i lokalene der SFO og skolens førsteklassinger holder til ble fullstendig ødelagt av flomvann.

Lone-elevene skulle egentlig ta rommene som ble vannskadet under flommen i septemer i bruk igjen i slutten av denne måneden. Nå må de trolig vente til etter jul.

Siden september har førsteklassingene på Lone skole fått undervisning på musikkrommet og på skolekjøkkenet.

— De små har blitt hardt rammet, men har vært flinke og fleksible. De gledet seg å flyttet tilbake til klasserommene sine, men nå må de vente enda lenger, sier Torvund.

Skolens 239 elever ble sendt hjem klokken 12.15 på grunn av vannmengdene som da fosset inn i skolebygningen.

Brannmannskaper stilte med pumpeutstyr, og ved 17.30-tiden hadde de sammen med skolens klart å tømme skolen for vann.

Torvund håper nå at kommunen vil sette i gang omfattende arbeider på rør- og veinettet i om-rådet for å hindre at Lone skole enda en gang rammes av flom:

— Vi kan ikke risikere at dette skjer igjen, sier hun.