De lettet minst fire mennesker i Bergen og på Voss for Visakort, Coop-kort, postbankkort, førerkort, Dinerskort og andre kort samt noe kontanter.

Etter noen av tyveriene, sprang de rett til nærmeste minibank og fikk ut rundt 25.000 kroner fra ofrenes bankkonti.

Etter at de ble pågrepet, tilsto paret raskt. Dette anså retten som formildende. At paret, som er fra Romania der de forsørger tre barn, har gjeldsproblemer i hjemlandet ble ansett som formildende.

«Det er svært plagsomt for privatpersoner å bli utsatt for denne type kriminalitet», skrev retten og dømte paret til 45 dagers fengsel.

De har allerede sonet 32 dager i varetekt.