Hans Olav Syversen går rett på sak når han stiller et skriftlig spørsmål til justisminister Knut Storberget (Ap) om tiltak for å bedre samhandling og informasjonsflyt i politiet. Han mener lommemannsaken har avdekket av informasjonsflyten mellom politidistriktene har vært mangelfull og kan ha bidratt til at pågripelsen har skjedd på et langt senere tidspunkt enn nødvendig.

– Det er ikke ukjent at overgripere opererer over flere politidistrikt, også i den hensikt å gjøre seg mindre synlig for politiet. Hvilke tiltak mener statsråden der e nødvendig å iverksette for å bedre samhandling og informasjonsflyt i politiet, spør Syversen.

Et skriftlig spørsmål blir ikke besvart i stortingssalen, men ved et skriftlig svar som skal komme i løpet av en uke.

– Må tas på alvor Lederen i Stortingets familie— og kulturkomité, May Helen Molvær Grimstad, leverte inn en interpellasjon om tverrfaglige utredningsteam til barne- og likestillingsministeren allerede i november i fjor, men som hun mener er blitt mer aktuell etter lommemannsaken.

– Det er viktig at overgrepene mot barn ikke kan fortsette år etter år. Derfor er det nødvendig at overgrep blir avdekket raskt, og at barn våger å stå fram og fortelle om hva de er blitt utsatt for og ikke er redde for ikke å bli trodd, sier Molvær Grimstad til NTB.

Hun tror mange barn har opplevd overgrep, men at mange av disse overgrepene aldri blir fanget opp, verken av helsevesen, barnevern eller politi.

Provosert av Staff Lederen i familie- og kulturkomiteen blir kraftig provosert av forsvarsadvokat Tor Erling Staff.

– Jeg blir veldig provosert når noen forsøker å bagatellisere overgrep mot barn. Det er helt uakseptabelt. Alle barn har krav på beskyttelse, og man skal ikke forsøke å sette grenser for hva som er akseptabelt eller ikke når det gjelder overgrep, sier hun.

– Det kan få store konsekvenser dersom ikke barn får hjelp. Det er viktig å oppdage tidlig at barn er utsatt for noe som kan være seksuelle overgrep. Det er nødvendig både for å sikre barn hjelp og for å stoppe overgriperen, sier Molvær Grimstad.

Utredningsteam Molvær Grimstad etterlyser tverrfaglige utredningsteam og handlingsplaner mot vold og overgrep mot barn. Hun tar spørsmålet om med barne- og likestillingsministeren i Stortinget førstkommende torsdag.

Redd Barna har avdekket at bare ni av 106 kommuner har kartlagt omfanget av vold og seksuelle overgrep i kommunen og at bare femten kommuner har en handlingsplan for arbeid mot vald og overgrep mot barn.

Molvær Grimstad viser til at Vest-Agder har et tverretatlig utredningsteam som håndterer mistanke om seksuelle overgrep og at teamet kan vise til gode resultater.

– Vil statsråden arbeide for at tverrfaglige utredningsteam finne i hele landet, spør hun.

Hva synes du? Diskutér artikkelen her.

SCANPIX