Lagdommerne kom kort tid etter og sa at de legger kjennelsen til grunn, det betyr at kjennelsen blir stående.

Erik Andersen ble i tingretten dømt for overgrep mot alle 66 ofrene fra tiltalen. To av punktene i tiltalen lød på voldtekt. Han ble dømt for voldtekt av en gutt, og frifunnet for voldtekt av en annen. Andersen ble likevel dømt for å ha hatt seksuell omgang med den samme gutten.

Deler av dommen ble anket. Det er skyldspørsmålet rundt disse forholdene lagmannsrettens jury har avsagt kjennelse på i dag:

Dette sier juryen

Voldtekt av barn under 14 år. Gutt (7) ble voldtatt i dusjen i en svømmehall i Hordaland i 1999. Andersen ble dømt, anker over skyldsspørsmålet.

Forsøk på seksuell omgang med barn under 14 år. Overgrep mot gutt (11) på campingplass i Oppland i juli 2005. Tiltalen lød på voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år. Andersen ble frifunnet for voldtekt men dømt for forsøk på seksuelle omgang. Her har både påtalemyndigheten og Andersen anket.

  • Juryen finner Andersen skyldig med flere enn seks stemmer.
  • Her finner lagmannsretten, i motsetning til tingretten, Andersen skyldig i voldtekt.

Seksuell omgang med barn under 14 år. Overgrep mot gutt (8) på en campingplass på Sørlandet i månedsskiftet mai/juni 2002. Andersen ble dømt, anker over skyldspørsmålet. Forklarer at han ikke var der.

  • Juryen finner Andersen skyldig med flere enn seks stemmer.

Juryen brukte flere timer

Juryen trakk seg tilbake like før klokken halv elleve i formiddag for å vurdere skyldspørsmålet. Den kom ikke tilbake før litt over klokken tre.

Juryen på ti, bestående av kvinner og menn, er ikke juridisk utdannet, men opptrer ut fra sin erfaring som samfunnsborgere og kunnskap om hvordan samfunnet henger sammen.

Straffeutmålingen kommer den 16. desember.