Fredag ettermiddag kom dommen fra Asker og Bærum tingrett. Retten slår fast at Erik Andersen skal prøveløslates innen 1. desember.

«Det som er nytt siden lagmannsrettens behandling av saken, er særlig at Andersen har sonet lengre tid, og at han har gjennomført omfattende behandling i og utenfor Ila», heter det i dommen.

— Burde skjedd gradvis

Videre vektlegger dommen at både ansatte på Ila, behandlere og uavhengige sakkyndige har uttalt seg om vesentlige endringer hos Andersen.

Retten legger vekt på psykiaternes uttalelse om at Andersen ikke lenger er tiltrukket av unge gutter.Kriminalomsorgens hovedinnvending mot løslatelse har vært at overgangen til frihet må skje mer gradvis. Dommerne er enige i at dette ville vært ønskelig, men mener at det ikke kan være avgjørende.

Retten peker også på Kriminalomsorgen region øst ikke har hatt direkte kontakt med Andersen, men baserer seg på dokumenter i saken.

— Ikke lenger pedofil

Overgrepsdømte Erik Andersen møtte i forrige uke i Asker og Bærum tingrett, der han ba om å bli løslatt fra forvaring.

Andersen har sonet ferdig minstetiden på syv år, etter at han ble pågrepet av politiet i Bergen i januar 2008. Han ble dømt for seksuelle overgrep mot 66 unge gutter gjennom en årrekke.

Flere psykiatere har konkludert med at Andersen ikke lenger er pedofil, og at faren for nye overgrep er liten. Kriminalomsorgen mente på sin side at det er for tidlig å løslate Andersen nå.

Under straffesaken mot Andersen, konkluderte rettspsykiater Henning Værøy med at han hadde en pedofil legning. Nå har Værøy vurdert Andersen på nytt, sammen med psykiater Kjersti Narud.

De to slår fast at 62-åringen har hatt god effekt av terapien, at han har tatt innover seg skadene har påført ofrene, og at han har gjennomgått en stor personlig endring.

— Slik han fremstår i dag, kommer han ikke inn under diagnosen pedofil. Han har i dag god egeninnsikt og er reflektert, sa Værøy i retten i forrige uke.

Syv krav

Andersen må nå, ifølge dommen, forholde seg til syv krav i prøvetiden. Den varer til utgangen av juni 2017, da forvaringstiden går ut:

  • Han må bo i sin egen bolig.
  • Han skal ikke forlate Hordaland fylke uten forhåndssamtykke fra kriminalomsorgen.
  • Han skal ha oppfølging fra friomsorgen - og skal akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk.
  • Han får ikke besøke offentlige bade- eller idrettsanlegg der det er barn og ungdom.
  • Han skal ikke ha kontakt med barn under 16 år uten at det er ansvarlige voksne til stede.
  • Han skal ikke ta kontakt med noen av de fornærmede i straffesaken.
  • Han må delta i det avtalte behandlingsopplegget. Statsadvokat Per Egil Volledal argumenterte i retten for at dette ikke er godt nok. Han mener det fortsatt er fare for at Andersen vil begå nye overgrep, og at det er for tidlig å løslate bergenseren. Han reiste tvil om behandlingen av Andersen har hatt noen særlig effekt.

— Hensynet til samfunnsvernet tilsier at han ikke bør løslates. Det store omfanget av overgrep, over så lang tid, tyder på at det er fare for gjentakelse, har Volledal tidligere sagt til BT.

Ba om unnskyldning

Andersen ba i retten om unnskyldning til sine ofre, familien og andre som har blitt rammet av overgrepene hans.

— Jeg vil si unnskyld og beklage sterkt de traumene og det ubehaget jeg har påført så mange, sa han i sin forklaring.

Han forklarte overgrepene med at han selv ble utsatt for seksuelt misbruk som barn.

— Det finnes ingen unnskyldning for det jeg har gjort, men jeg vil gjerne komme med en forklaring. Jeg har lesset mine barndomsovergrep over på mine fornærmede, om og om igjen, som en tro kopi av det jeg selv ble utsatt for som liten, sa han.

SERIEOVERGRIPER: Andersen ble dømt for overgrep mot 66 gutter, deriblant to tilfeller av voldtekt.