Overgrepsdømte Erik Andersen ba gråtkvalt om unnskyldning da han forklarte seg i retten i dag. Retten skal avgjøre om den såkalte Lommemannen skal prøveløslates, noe Kriminalomsorgen og påtalemyndigheten sier nei til.

— Jeg vil benytte anledningen til å henvende meg til de fornærmede i saken og deres familie, og si unnskyld og beklage sterkt de traumene og det ubehaget jeg har påført så mange, sa Andersen, før han gråtkvalt måtte ta en kort pause.

- Ble selv misbrukt

— Jeg vil også henvende meg til min familie, venner og kjente, og beklage det ubehaget og skuffelsen jeg har påført dem, og ikke minst de som uforskyldt ble dratt inn i saken, nemlig de som ble uskyldig mistenkt, sa Andersen.

Han forklarte overgrepene med at han selv ble utsatt for seksuelt misbruk som barn.

— Det finnes ingen unnskyldning for det jeg har gjort, men jeg vil gjerne komme med en forklaring. Jeg har lesset mine barndomsovergrep over på mine fornærmede, om og om igjen, som en tro kopi av det jeg selv ble utsatt for som liten.

Andersen forklarte at han nærmest prøvde å gjenskape situasjonene da han selv ble misbrukt.

— Jeg gikk med samme klesdrakt som mine egne overgripere, oppsøkte barn på den alderen jeg selv var på, og oppsøkte samme typer steder. Jeg prøvde å skape samme spenning rundt situasjonen som jeg opplevde som liten. Overgrepene var tvangshandlinger der jeg prøvde å gjenskape mine egne traumer, sa Andersen.

- Pensjonist

Andersen møtte i Asker og Bærum tingrett med sin advokat, Gunhild Lærum.

— Nå må jeg si at jeg er pensjonist, svarte han da dommeren spurte om hans yrke.

Bosted oppga han til Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Hordaland friomsorgskontor har stilt en rekke krav til Andersen dersom han får innvilget prøveløslatelse:

  • Ingen nye straffbare handlinger.
  • Opphold i egen bolig, og forbud mot å endre oppholdssted uten samtykke fra friomsorgen.
  • Forbud mot å forlate Hordaland.
  • Ukentlig oppfølging fra friomsorgen. Andersen må akseptere varslede og uanmeldte hjemmebesøk fra friomsorgen.
  • Forbud mot kontakt med barn under 16 år, bortsett fra barn i egen familie, forutsett at det er andre voksne til stede.
  • Forbud mot å ta kontakt med fornærmede i saken.
  • Forbud mot å bruke bade- og idrettsanlegg hvor barn ferdes.
  • Han må delta i et avtalt behandlingsopplegg. Men statsadvokat Per Egil Volledal mener dette ikke er godt nok. Han mener det fortsatt er fare for at Andersen vil begå nye overgrep, og at det er for tidlig å løslate bergenseren. Han reiser tvil om behandlingen av Andersen har hatt noen særlig effekt.

— Hensynet til samfunnsvernet tilsier at han ikke bør løslates. Det store omfanget av overgrep, over så lang tid, tilsier at det er fare for gjentakelse, sier Volledal til BT.

Kriminalomsorgen og påtalemyndigheten sier nei til løslatelse, til tross for at en rekke erfarne rettspsykiatere mener det er liten fare for nye overgrep. Randi Rosenqvist, psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, mener det er forsvarlig med prøveløslatelse. Hun skal senere vitne i saken.

— Bør løslates

Andersen har gått i behandling i fengselet i flere år. I februar i år søkte han om prøveløslatelse, men fikk avslag da minstetiden utløp i sommer.

— Han vet med seg selv at han ikke kommer til å begå nye straffbare handlinger, sier advokat Lærum.

Asker og Bærum tingrett har satt av tre dager til saken.

Vil drive med skog

Flere psykologer og psykiatere skal vitne i saken. Andersens hovedvitne er Thore Langfeldt, som har behandlet ham i seks år.

BT skrev tidligere i år at Andersen har forberedt seg på et liv i frihet, blant annet ved å kjøpe seg en større eiendom på Vestlandet. Han bygger for tiden et 300 kvadratmeter stort hus på den 20 mål store tomten.

I retten sa han at han vil drive med skogsdrift på hobbybasis.

— Dette er en gammel guttedrøm. Jeg vil ikke drive med dyr eller ha noen kommersiell drift. Jeg vil leve av trygd og penger jeg har i banken. Jeg har biler jeg kan skru på, og vil kjøpe meg en hund, en traktor og noe skogsutstyr. Jeg vil ikke oppholde meg på steder der jeg kan irritere folk med min tilstedeværelse. Jeg kan ikke gjøre annet enn å vise at jeg aldri mer vil begå overgrep, sa han.