Mandag møter Erik Andersen i Follo tingrett, tiltalt for overgrep og overgrepsforsøk mot 66 unge gutter.

57-åringen fra Bergen har erkjent befatning med om lag 20 saker.

I politiavhør har Andersen bekreftet at han flere ganger har brukt det potensfremmende legemiddelet Viagra.

Politiet mistenker at Andersen har brukt Viagra i forbindelse med overgrep. Selv har han forklart at han slet med migrene, og at han tok legemiddelet for å prøve å bli kvitt hodesmertene.

— I samråd med lege - De legemidler vår klient har brukt, har ikke vært brukt i sammenheng med overgrep. Bruken av legemidler har også vært i samråd med lege, sier advokat Gard Lier.

Han er medforsvarer for Erik Andersen sammen med Gunhild Lærum.

Advokatene har kalt inn et vitne fra Statens legemiddelverk, for å be dem uttale seg om hva slags virkning legemiddelet har.

Jan Peter Akselsen, avdelingsdirektør i Legemiddelverket, bekrefter at det har kommet en henvendelse fra en av partene om å forklare seg om virkningen av potensmiddelet Viagra.

— Vi er blitt spurt, men det formelle i saken er ennå ikke helt ordnet. Vi kan ikke kalles inn fordi en av partene i en sak ønsker det. Vi kan kun opptre som eksperter dersom vi oppnevnes av retten. Vår oppgave vil da være generelt å forklare hvordan virkningen av diverse legepreparater er. Vi kan ikke uttale oss om enkeltpersoner, sier Akselsen.

- Det virker helt motsatt Viagra lages av legemiddelfirmaet Pfizer. Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, Hans Petter Strifeldt, synes det er ulogisk at noen skulle bruke Viagra mot migrene.

— Det virker helt motsatt, så jeg synes det er rart hvis noen bruker det slik, sier Strifeldt, etter å ha forhørt seg med legemiddelselskapets medisinske kompetanse.

— Bivirkninger av Viagra er typisk hodepine. Grunnen til det er at Viagra utvider blodårene, så du får et lett blodtrykksfall. Migrenebehandling går derimot ut på å gjøre blodårene litt trangere, sier Strifeldt, og oppsummerer:

— Fungerer Viagra mot migrene? Ikke så vidt vi vet. Vi vet ikke om at det blir forskrevet mot migrene, sier Strifeldt.

Potensmiddelet Viagra ble godkjent for bruk i Norge for 11 år siden. Legemiddelet, som kommer i form av lett gjenkjennelige blå tabletter, er reseptbelagt.

Norske apoteker selger hvert år opp mot 100.000 Viagra-piller, noe som gir en omsetning på om lag 70 millioner kroner.

- Var stresset og deprimert Erik Andersen vil begynne på sin forklaring for dommerne i Follo tingrett mandag eller tirsdag, etter aktors innledningsforedrag og en del formaliteter i oppstarten av rettssaken.

I den første delen av forklaringen skal han etter planen ikke snakke om de enkelte punktene i tiltalen, men gi en generell forklaring om forhold som han mener har betydning for saken.

I denne delen av forklaringen er det forventet at 57-åringen vil komme inn på hva han mener er årsakene til at han har begått overgrep.

I avhør skal han ha forklart at det ikke har vært seksuell tilfredsstillelse som har vært hovedmotivasjonen bak overgrepene.

Han har forklart at han var stresset på grunn av jobben som leder og eier ved et billakkeringsverksted i Bergen, og at han til tider var deprimert.

Ifølge Andersen selv skal han ha begått overgrepene for å oppleve spenning og avreagere i en vanskelig livssituasjon.