— Vi har plenty av jobber, og det er sånne som dere vi trenger. Ikke sånne som meg, som stryker i matematikk, sier Paul Andersen med en liten latter.

Lederen av driftsteamet på Brage har fått en kjekk oppgave på sin siste arbeidsdag på oljeplattformen. Andersen er guide for fjorårets vinnere av Hydroprisen. Fire jenter og en gutt fra samme fysikkklasse på Tanks videregående skole leverte de tre beste besvarelsene i en realfagkonkurranse for elever i 2. klasse på videregående skole. Vinnerne fikk 15.000 kroner og en dagstur til en av Hydros oljeplattformer.

Tre timer tidligere sitter prisvinnerne på Flesland og likner oransje astronauter i hver sin overlevingsdrakt.

I magene romsterer så mange sommerfugler at en liten slipper ut:

— Brage ser veldig tynn og vaklevoren ut, mener Anne Gjesdal Bjørndal.

Hun har studert Hydros nettsider.

Informasjonsmedarbeider Sissel Rinde kan berolige: - Brage er en fin, liten plattform. Den står trygt på bunnen!

Tett program

Nesten 14 mil ute i havet tar plattformsjef Vidar Olaf Eriksen smilende imot dagens hedersgjester. Et tett program er lagt opp for de flinke ungdommene.

Først gir Paul Andersen en innføring i hvordan den krympede staben på Brage klarer å holde i gang lønnsom oljeproduksjon i mange flere år enn forventet. Alle arbeidsoppgaver som kan løses fra land, er flyttet til Hydro på Sandsli. Brage har 122 senger, men bare 21 av dem er i bruk til vanlig.

Jobben til Andersen er den neste som rasjonaliseres bort.

— Blir det ikke kjedelig med så mye fri?, undrer Anne når teamlederen skryter av gunstige arbeidstidsordninger og ekstra godt betalt offshore.

Andersen ser et øyeblikk ut som han skal bli svar skyldig.

Tannlegen på loftet!

— Unge i dag blir ikke pensjonister før om 50 år. Finnes det arbeid for dem i oljeindustrien så lenge?

— Å ja, sier Andersen med overbevisning.

Situasjonen for Brage er ikke typisk.

— Ikke bare er oljereservene mye større enn vi trodde for noen år siden. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte små felt som tidligere ble ansett ulønnsomme, legger han til og beretter med innlevelse om hvor avansert boreteknologien er blitt:

— Tenk deg at tannlegen sitter i 10. etasje og styrer boret mens du sitter i kjelleren og skal få rotfylling. Sånn er det. Vi kan bore en mil horisontalt og treffe på en meter!

Leif Lømo, leder av Forskningssenteret på Hydro, mener også at unge mennesker kan satse på petroleumsutdanning, uten å frykte at norsk oljealder er over.

For bare fem, seks år siden var budskapet et annet. Den gang snakket både bransjen og politikerne mye om hva vi skal gjøre når oljen tar slutt i 2010 - 2015. Når alle snakker om høst, da blir det høst, konstaterer han.

Det har bransjen merket de siste årene.

I 2005 ansatte Hydro 61 nye medarbeidere med høyere petroleumsutdanning. 30 av disse kom fra hele 16 ulike nasjoner. Oljenasjonen Norge er langt fra selvforsynt med oljeeksperter.

Lømo mener situasjonen er i ferd med å snu. Og det burde den, legger han til:

— Ifølge Oljedirektoratet ligger jo fortsatt to tredeler av de norske oljeressursene i bakken.

Skjerpet appettitten

Etter solid lunsj og omvisning ute på fabrikken, står prisvinnerne i 10. etasje og venter på klarsignal til å klatre om bord i helikopteret.

Har lokketuren gitt resultater?

Ingrid Hoem Sjursen nikker mest entusiastisk. Hun har lenge tenkt på utdanning innen geologi eller geofysikk. Dagens luftetur har gitt enda mer lyst på oljeindustrien.

Anne Gjesdal Bjørndal kan godt tenke seg en ny plattformtur. - Men jeg har nå fortsatt tenkt å søke medisin, ler hun.

KONTROLLROMMET: Fra sin plass i kontrollrommet styrer Espen Arvesen hele produksjonen. Ingrid, Kristine og Hanne studerer interessert dataskjermene. FOTO: JAN M. LILLEBØ
MINNER I BOKS: I boretårnet er det tid for å feste minnene på brikke. Fra venstre Christopher Nilsen, Kristine Husøy Onarheim, Hanne Sundgot Halvorsen, Ingrid Hoem Sjursen og Anne Gjesdal Bjørndal. FOTO: JAN M. LILLEBØ
INN FOR LANDING: Utenfor helikopteret kommer Brage til syne. Her skal Anne Gjesdal Bjørndal og Ingrid Hoem Sjursen pluss tre klassekamerater være hedersgjester for en dag. FOTO: JAN M. LILLEBØ