Byrådsleder Monica Mæland og vakthavende byråd er varslet om situasjonen, ifølge beredskapsdirektør Morten Meibom i Bergen kommune.

Nivåene av såkalte nitrogenoksider (NOX) på Danmarks plass er i ettermiddag så høye at de kan utgjøre akutt helsefare for befolkningen — over 200 mikrogram pr. kubikkmeter.

Situasjonen vil trolig holde seg stabilt dårlig de neste 24 timene.

— Bedring fredag

Foreløpig er det ikke aktuelt å innføre trafikkbegrensende tiltak, ifølge Meibom.

— Vi følger med på situasjonen. De siste værprognosene viser at vi kan få en bedring fredag, siden det er ventet nedbør, sier han.

Følg målingene direkte på luftkvalitet.info.

Advarer astmatikere

Personer som er plaget med astma og allergier må være oppmerksomme på forurensningen de neste dagene, skriver Bergen kommune på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

Helsevernetaten i Bergen kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet noen råd til byens befolkning når det er høye målinger av luftforurensing:

  • Friske barn og voksne vil ikke ta skade av kortvarige, høye nivåer av NO2- forurensing. Friske barn i skoler og barnehager kan trygt oppholde seg utendørs.
  • Opphold ved selve trafikkmaskinen på Danmarks plass over en time vil i når forurensingsnivået er høyt, kunne gi irritasjon fra slimhinner/luftveier.
  • Voksne og barn med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer har en betydelig risiko for en forverring av sine plager. De rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de forurensede områdene av byen. Dette gjelder også svevestøv.
  • Alle vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensingsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plagethet er ubehagelig, men ikke farlig.
  • Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene. Avhengig av reaksjon, bør også de unngå å oppholde seg utendørs.
  • Bruk av støvmaske vil bare gi begrenset beskyttelse. Den kan beskytte mot svevestøv, men ikke mot NO2, som er en gass.
  • Jonas-masken, som anbefales for astmatikere, beskytter mot innånding av kaldluft, ikke mot forurensing.

Hva bør gjøres med forurensningen i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!