KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noSiden 1998 har antall søkere til realfag ved UiB gått ned med 28 prosent. I arbeidslivet er mangelen på fagfolk med solide kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi stor. Skolebesøk og andre tradisjonelle rekrutteringsmåter er ikke nok for å få studenter til å velge realfag, mener de ansvarlige for prosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.— Men avisen retter seg ikke bare mot potensielle studenter. Universitetet er for mange usynlig. Vi har valgt å lage avisen for å vise hvilken rolle realfagene ved Universitetet i Bergen spiller for Vestlandet og for Norge, sier prosjektleder Harald Åge Sæthre.- Det er første gang en utdanningsinstitusjon lager en slik avis, sier han.Avisen kommer ut i et opplag på 280.000, som ilegg til flere aviser på Vestlandet og til skoler, biblioteker og arbeidsformidlingskontor. Opplaget er større enn Aftenpostens morgenutgave.Universitetene har stram økonomi, og nærmere 50 prosent av inntektene til matematikk og naturfag kommer fra næringslivet. Avisen har nyhetsartikler om forskningsresultater, og hvordan fagfeltene er viktige både for næringslivet og folks dagligliv.