— Vi blir ofte regnet som en sidrumpet bransje. Derfor ville vi finne på noe annerledes, sier administrerende direktør i Gaia Trafikk AS, Arne Buanes, til Bergens Tidende.

Men ikke alle er like begeistret over den noe utradisjonelle henvendelsen til de ansatte.

Tre reiser til 6000 kroner

Bussjåførene i Gaia fikk nylig brev fra selskapet med tittelen «Hjelp Gaia - kjør ekstra overtid og vinn sydentur». I brevet står det blant annet følgende:

«Du er kanskje en av dem som allerede har kjørt mye ekstra, og som kan kjøre litt til. Eller du er en av dem som ikke har kjørt noe særlig, og som har kapasitet. Har du kjørt lite, ber vi deg spesielt om å hjelpe til nå. Da fordeler vi belastningen jevnt».

Brevet er undertegnet av Arne Buanes sammen med hovedverneombud og tre representanter for de ansatte.

En bussjåfør som BT har snakket med lurer likevel på om Gaia på denne måten oppfordrer til ulovlig mye overtid. Reglene sier at en arbeidstaker kan jobbe 400 overtidstimer i året med de nødvendige dispensasjoner. Han har allerede overskredet denne grensen.

Nesten 500 timer

— Jeg har allerede nesten 500 overtidstimer i år, og kjenner til andre som har 700 timer overtid. Da er det litt skremmende at vi blir oppfordret til å jobbe enda mer, mens vi fristes med sydenturer. Tar ikke Gaia trafikk hensyn til regler for kjøre- og hviletid og overtidsreglement? spør bussjåføren som ønsker å være anonym i avisen.

Arne Buanes forsikrer at oppfordringen om å jobbe mer overtid ikke gjelder denne sjåføren og sjåfører i tilsvarende situasjon.

Vil ikke piske

Toppsjefen i Gaia sier også at han helst vil unngå å pålegge sjåførene overtid.

— Vi synes incentiver er bedre enn pisk. Den enorme kampen om arbeidskraften er et problem i Norge. Derfor har vi også brukt andre utradisjonelle virkemidler. Blant annet rekrutterer vi sjåfører som ikke har førerkort. Deretter betaler vi førerkortene for dem, sier Arne Buanes.

Skeptisk arbeidstilsyn

I Arbeidstilsynet er de litt skeptiske til lokkebrevet fra Gaia, men finner ikke noe ulovlig med det.

— Når vi leser brevet kan en jo begynne å lure på om Gaia baserer driften sin på planlagt overtid. Brevet smaker litt av at man har satset på overtid og frivillig innsats i stedet for å se til at selskapet har nok sjåfører og en turnus som er dekkende. Vel å merke står det i brevet at Gaia skal ansette flere sjåfører senere i år. Men det står ikke noe om dette er nok til å få overtidsbruken ned, sier distriktssjef i Arbeidstilsynet, Eli Bjørklid til Bergens Tidende.

Belønning til alle

Hun understreker at overtid brukt som et generelt virkemiddel for å løse arbeidsoppgavene ikke er akseptabelt.

— Dessuten synes jeg at Gaia bør la belønningen ikke bare komme dem som jobber overtid til gode. Gaia bør belønne dem som gjør en god jobb for selskapet, om de jobber overtid eller ikke, sier Eli Bjørklid.

Arne Buanes avviser at Gaia er avhengig av planlagt overtid for å få hjulene til å gå rundt. Han sier også at Gaia har andre måter å belønne de ansatte på.

— Spør de ansatte som var med på blåtur til Eidfjord sist. Vi har incentiver i bedriften som gjelder alle. Men akkurat nå ville vi gjerne belønne dem som ville ta i et ekstra tak, sier Arne Buanes.