— Kommunene har vært positive. De har sagt seg villig til å hjelpe til med hus, barnehageplass og jobb til ektefelle. Problemet er at vi ikke har hatt noen søkere, sier lensmann Henry Indrebø.

Han er driftsleder for lensmannskontorene i Gulen, Solund og Masfjorden, og har i flere år slitt med å fylle ledige stillinger ved de tre lensmannskontorene.

- Fristet med stipend

Nå har lensmannen klart å kapre to politihøyskolestudenter til en sommerjobb.

— De er fra vårt distrikt. Vi håper de senere vil søke fast jobb, etter å ha sett hvordan det er å jobbe her, sier Indrebø.

For tiden er det 24 ledige stillinger i Hordaland politidistrikt. Syv av dem er ved mindre driftsenheter som lensmannskontorer.

Til jobbene i utkanten av politidistriktet har politimester Ragnar Auglend forsøkt å lokke med en pengebonus:

— Vi har fristet med stipend på 75.000 kroner utbetalt etter en bindingstid på to år, men ingen har vært interesserte, sier Auglend.

Betaler for kurs

Men det er ikke bare lensmannskontorene det er problemer med å få tjenestemenn til. Også i Bergen mangler politiet folk.

— Jeg har tidligere aldri hørt om at Bergen by ikke har klart å få tak i politifolk. Og det kommer ikke av at det er noe galt med byen. Problemet er at det ikke er politifolk å oppdrive, sier Auglend til bladet Politiforum, som kommer ut i dag.

Problemet er, ifølge Auglend, delvis at det utdannes for få polititjenestemenn i Norge årlig til å fylle opp stillingene til de som pensjonerer seg.

Avgangselevene fra Politihøgskolen kan ofte velge mellom jobber i flere politidistrikt. Auglend gjør sitt beste for at de skal velge Hordaland.

— Vi kan tilby sertifikater og kompetanseheving. De må bare si hva de har interesse for, så skal vi se om det er relevant for tjenesten, sier Auglend.

Han har blant annet tatt regningen for dykkerkurs og kystskippersertifikat til ansatte i politidistriktet.

- Gullrekken forsvinner

Politimesteren bekymrer seg over at spesialiserte tjenestemenn søker seg til det private næringslivet.

— Dette er spesialister og spesialmedarbeidere som har bygget opp kompetanse over år i politiet. Dette er gullrekken vår, folk vi trenger for å håndtere den organiserte og alvorlige kriminaliteten, sier Auglend.

Per i dag er fem slike spesialister i permisjon. Auglend vet ikke om de kommer tilbake.

— Dette er folk som er ettertraktet av forsikringsselskaper, oljebransjen, revisjonsfirma og lignende. Vi kan aldri konkurrere med det private næringslivet på lønn, sier Auglend.

I et forsøk på å holde på eldre ansatte, tilbyr politidistriktet mer lønn til politifolk som egentlig kunne ha pensjonert seg.

— Personer med kompetanse vi har bruk for får tilbud om å stå et år ekstra om gangen, mot et lønnspålegg, sier Auglend.

TRENGER FOLK: Lensmann Henry Indrebø er bare en av flere lensmenn i Hordaland som sliter med å fylle ledige politistillinger. Politimester Ragnar Auglend forsøker å lokke nyutdannede politifolk med pengebonuser, kurs og sertifikater, men mangler 24 tjenestemenn.
Strilen