Siverts er nå engasjert av Bergen tomteselskap til å se på mulighetene for å bygge lokk over motorveien.

Silingsrapport

C-feltet på østsiden av motorveien eies av Ole Bull eiendom og det kommunale Bergen tomteselskap. I tillegg har Hordaland vegkontor eierinteresser i selve motorveien. I juni la Statens vegvesen og Bergen kommune frem en silingsrapport for veiløsninger gjennom sentrumsområdet i Åsane.

– Rapporten la frem fire alternative forslag, der to hadde lokk over motorveien som en del av løsningen, forteller Siverts.

Byforming

Statens vegvesen har siden konkludert med en løsning som ikke baserer seg på lokk, mens Bergen tomteselskap har bedt Cubus og konsulenter fra Sweco om å undersøke realismen i et lokkalternativ. Deres undersøkelser konkluderer med at et 530 meter bredt lokk ikke bare er mulig, men også vil gi svært mange muligheter for byforming av det fremtidige sentrumsområdet.

Dalaelven

Oppå lokket ser samfunnsplanleggeren for seg en gatestruktur med kvartaler, boliger, butikker, offentlige servicekontorer og et større parkområde. C-feltet og lokket vil til sammen gi 77 mål med nytt areal, alt sammen til en prislapp på rundt 650 millioner kroner.

Planene innebærer også at Dalaelven kommer opp i dagen, slik at den kan bli en sentral del av den fremtidige Åsanebyen. Bybanen vil få egen trase mellom den omlagte motorveien og dagens motorvei, med mulighet for å lage en sentralstasjon inne på det planlagte torget (foran Åsane kirke).

Les her hvordan planene kan realiseres.

Hvordan bør framtidens Åsane se ut? Diskuter her:

VIKTIG PROSJEKT: – Et lokk over motorveien vil gi et betydelig nytt areal, samtidig som alle andres arealer blir mye mer verdifulle, sier Ola B. Siverts.
Magne Fonn Hafskor
TO VINNERE, EN PLAN: Arkitekt Lars Benderup fra Transform laget i fjor denne montasjen av sitt eget vinnerprosjekt for C-feltet, kombinert med Niels Torps vinnerplan for Åsane sentrum (sett fra vest).