— De fleste advokater og dommere greier å finne plass til én dag i retten de nærmeste månedene. Det er mye vanskeligere å presse inn to-tre dager, sier lagmann Ellen Midtgaard i Gulating lagmannsrett. Hun er ansvarlig for det såkalte hurtigberammingsprosjektet.

For advokatenes klienter gir dette opplagte fordeler:

***** Behandling innen seks måneder kontra i verste fall opp til halvannet år. Gevinsten kan fort være på over ett år.

***** Sparer fra 10.000 kroner og oppover på redusert advokathonorar og lavere ankegebyr.

Må fatte seg i korthet

Hensikten med prosjektet er å få ned den altfor lange behandlingstiden på sivile saker i Gulating som i øyeblikket er på rundt 13 måneder.

Mens blant annet straffesaker og barnevernssaker prioriteres og behandles relativt raskt, må andre saker vente - noen opp til 1,5 år. Det er svært langt fra Justisdepartementets mål.

Det er disse siste sakene hurtigberammingsprosjektet dreier seg om.

— Når målet er å behandle saken på én dag, må den konsentreres om de avgjørende poengene, sier Midtgaard.

Det betyr at advokatenes innledningsforedrag må kortes ned. Normalt starter advokaten med å gå gjennom hele saken fra A til Å, selv om den har vært behandlet i tingretten tidligere. Da går det fort en hel formiddag; noen ganger enda mer.

Rettssikkerheten lider

— Med dette opplegget skal advokatene starte med tingrettsdommen og bare gå inn på det de mener er galt med den, sier hun.

Midtgaard mener at konsentrasjonen om det viktige smitter over på resten av forhandlingene også. Blant annet kan det føre til at advokater selv frafaller enkelte vitner som de mener har mindre betydning.

— Vi gjør dette for å få ned ventetiden på sivile saker. Rettssikkerheten for folk som må vente så lenge som de må i dag, er skadelidende, sier Midtgaard.

Kan tilby enda kortere tid

Selv om rettssaken blir kortet ned, presiserer Midtgaard at de ikke får dårligere behandling.

— Men sakene de siste årene har hatt en tendens til å flyte ut. Derfor har vi litt å gå på, sier hun.

Resultatene hittil er gode, ifølge Midtgaard. Siden prosjektet startet i juni i fjor, har ca. 30-40 prosent av nye sivile saker blitt avviklet etter hurtigberamming.

To advokater BT har snakket med var begge positive til prosjektet.