De 18 millionene skal i så fall øremerkes til bredbåndsutbygging i kommunene Jølster, Førde, Naustdal og Gaular, som vurderer å bli til en kommune. Bredbåndet kan gjøre det lettere for innbyggerne å kontakte de kommunale kontorene ved for eksempel søknad om barnehageplass eller byggetillatelse.

— Dette er en gulrot for å få kommunene til å slå seg sammen. Å få på plass velfungerende infrastruktur er vesentlig for å få mest mulig ut av en kommunesammenslåing, sier Solberg til Nationen.

Hun bekrefter at midlene kun tildeles ved en sammenslåing, og ikke hvis de fire kommunene lager et tett interkommunalt samarbeid. Solberg sier at det også kan bli aktuelt å lokke med slike ekstra midler til de 13 andre stedene hvor to eller flere kommuner vurderer å gå sammen.