I dag fikk mannen dommen i Bergen tingrett. 60 dager av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Ga barna penger

Mannen passet opp de tre jentene, som den gang var 6, 8 og 10 år, utenfor kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen en junidag i fjor. Først ga mannen dem 50 kroner for å kjøpe en brus til ham.

Deretter tok han jentene med på en kjøretur til Krokatjønnveien, hvor han blottet seg og overtalte alle tre jentene til å beføle ham. I bilen lå det også en rekke blader med pornografisk innhold som jentene fikk se i.

Bergen tingrett er ikke enig med påtalemyndigheten i at de utuktige handlingen har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

Straffedømt tidligere

Dette begrunnes blant annet med at 53-åringen ikke har brukt makt eller trusler mot jentene, og at ingen av de tre har fått alvorlige psykiske skader som følge av hendelsen.

53-åringen er straffedømt fem ganger tidligere, hvorav tre ganger er for sedelighetsforbrytelser som blotting og beføling. Retten har i formildende retning tatt hensyn til at mannen hadde store psykiske problemer på gjerningstidspunktet, og at han selv meldte seg for politiet og tilstod ugjerningen.

Retten har heller ikke funnet grunn til å pålegge lokkemannen å betale erstatning til noen av jentene.