Like før midnatt mandag viste prognosene at de tre regjeringspartiene Ap, SV og Sp ville fått 81 mandater, mens opposisjonspartiene ville fått 87. RV hadde kommet inn på Stortinget med ett mandat – fra Oslo.

Tapt fire

Tallene viser at både Arbeiderpartiet og SV taper mandater. SV, som har gjort et svært dårlig valg, taper fire av sine stortingsrepresentanter og ville fått elleve. Ap på sin side mister ifølge prognosene fem mandater, og er nede i 56.

Senterpartiet ville ut fra de foreløpige tallene fått tre ekstra mandater, og vært oppe i 14.

Partiet ville altså med et valg som mandagens, ha vært større enn sin regjeringspartner SV.

Nesten like store

De to største borgerlige opposisjonspartiene ville, hvis man legger dagens fylkestingsvalg til grunn, ha vært nesten like store i Stortinget.

Høyre, som er en av valgets vinnere, ville ut fra prognosen fått 32 mandater, opp fra 23, men ville likevel ha vært passert av Fremskrittspartiet, som ville fått 33. For Frps vedkommende ville dette vært en nedgang på fem mandater.

KrF ville vunnet et mandat (12), mens Venstre ville kommet tilbake med samme antall representanter – 10.