Bergen – Arna er Nord Europas mest trafikkerte enkeltsporet togstrekning, med hele 110 tog hvert døgn.

Mens Jernbaneverket har som mål at ni av ti avganger på Bergensbanen og Flomsbanen skal være punktlige, har så å si samtlige lokaltoget mellom Bergen og Arna har vært i rute de siste 18 månedene.

Informasjonssjef i Jernbaneverket Vest, Inge Hjertaas, sier til Bygdanytt at de setter punktlighet som høyeste prioritet.

— Dersom det er forsinkelser på banen, er det lokaltogene som har førsteprioritet, sier han. Også Vossebanen er pålitelig, med 96 prosent punktlighet.

Togene mellom Bergen og Oslo går i 91 av 100 tilfeller innen de tre minuttene som er tillatt slingringsmonn for punktlighet.

Godstogene på Bergensbanen har de fleste forsinkelsene. Likevel har de aldri vært så pålitelige som de er nå. 87 prosent av togene har vært punktlige hittil i år, i motsetning til 81 prosent i fjor.