Brevet blir naturlig nok sentralt i bevisvurderingen i saken.

I brevet forteller kvinnen at hun ble opprørt da hun leste i avisene at advokaten var tiltalt for mishandling av henne og sønnen deres gjennom en årrekke, og at hun ble både provosert og sjokkert av dette.

— Hun har vært i et følelsesmessig kaos, og har ikke noe ønske om å frata advokatens hans levebrød. Jeg tror man må se brevet i lyset av det, sier kvinnens bistandsadvokat Tor Øystein Enge til Bergens Tidende.

I brevet forteller kvinnen at sønnen aldri er blitt sparket av sin far, og at heller ikke hun er blitt utsatt for vold. Kvinnen gir uttrykk for at hun har følt seg presset av politiet, og at politiet blant annet forsøkte å presse på henne voldsalarm.

Hun gir sterkt uttrykk for at det er beklagelig at advokaten er blitt tiltalt for noe som han ikke har gjort.

— Hvordan forholder hun seg til brevet i dag?

— Jeg vil ikke kommentere innholdet i brevet. Det skal hun selv si noe om i retten, sier Enge.

I retten i går la den tiltalte advokaten frem flere titalls tekstmeldinger som han har mottatt fra kvinnen de siste året. Innholdet veksler fra hatsk til svært intimt.

— Jeg vil vise at hun gjentatte ganger har gitt uttrykk for at hun vil ha kontakt med meg, sier advokaten, som mener det harmonerer dårlig med at han skal ha utsatt henne for vold i en årrekke.