— Løen er totalskadd. Heldigvis befant det seg ikke dyr i bygningen, sier vaktkommandør Geir Bøe ved Bergen brannvesen.

Brannvesenet i Kvam fikk melding om brannen 09.10. Løen var overtent da brannmannskapene kom frem.

Brannvesenet holder nå på med etterslokking.