Bergen har hatt sin tørreste vinter på 100 år, og en utvidet beredskapsgruppe jobber nå med tiltak for å sikre vannforsyningen.

Etter en faglig vurdering er det nødvendig å sette inn ekstraordinære tiltak for å redusere risikoen for at Bergen kommer i en alvorlig vannmangel sommeren 2010, melder kommunen.

Gjøres klar til bruk

Byrådet har derfor bestemt at reservekildene Storavatnet og Osavatnet tas i bruk som ekstraordinære vannkilder, så snart det er teknisk mulig å gjennomføre.

Innbyggerne i det aktuelle området vil få fyldig informasjon om kokeråd og kokeforbud når dette skjer.

Ved å ta i bruk disse kildene vil en oppnå en økt mengde vann på cirka 15.000 kubikkmeter vann, noe som tilsvarer 15 prosent av Bergens vannforbruk på døgnbasis. Tilsvarende vannmengde blir da spart i de ordinære vannkildene.

Gir kokeråd og kokepåbud

Storavatnet i Loddefjord vil forsyne rundt 22.000 husholdninger med vann. Siden denne kilden ikke er i normal bruk, er det kun mulig å desinfisere vannet med klor, noe som ikke er effektivt mot parasitter (Giardia og Cryptosporidium). Derfor er det nødvendig at kommunen supplerer klorbehandlingen med å gi kokeråd til de aktuelle husholdninger, samt kokepåbud til næringsmiddelbedrifter i samme forsyningsområde.

Bruk av Osavatnet i Gullfjellet vil ikke utløse kokeråd, da dette vannet behandles i Espeland vannbehandlingsanlegg.

Begge reservekildene er nå godkjent for bruk av Mattilsynet, melder Bergen kommune.