— Det er sterkt beklagelig at en stortingsrepresentant fra Bergen på denne måten rir egne kjepphester til skade for kollektivsatsningen, sier byrådsleder Monica Mæland.

Ljones, som var ordfører i Bergen inntil han ble valgt til Stortinget, får heller ikke støtte fra sin partifelle Lisbeth Iversen.

— Vi ville synes det var svært uheldig dersom disse pengene gikk til gassbussprosjektet. Vi har vært helt klare på at det vi ønsket å gjøre med disse pengene var å bruke dem til tiltak som gjør at flere reiser kollektivt. Det har vi vært hele klare på, sier byråden for miljø og byutvikling.

Men Stortingets samferdselskomite presset Iversens partifelle Odd Holten gjennom en løsning som innebærer at pengene for Bergens del skal gå til gassbusser. Det hjelp ikke at Iversen dagen før hadde vært i Samferdselsdepartementet og argumentert for en helt annen pengebruk.

Saken har en forhistorie. I statsbudsjettet foreslo regjeringen at det skulle settes av 100 millioner kroner som skulle gå til å øke kollektivbruken i storbyene, og redusere biltrafikken. Etter forhandlingene med Arbeiderpartiet ble potten redusert til 75 millioner kroner. Ap fikk og flertall for å ta 25 millioner kroner fra investeringer til NSB.

Dermed hadde man 50 millioner kroner. Disse ble satt av til kollektivtiltak som ikke bare var øremerket de store byene. Etter det Bergens Tidende kjenner til ville Høyres folk i samferdselskomiteen bruke pengene til hyppigere kollektivavganger og bedre kvalitet, men KrF sto hardt på at pengene til Bergen. skulle gå til gassbusser. Og med Arbeiderpartiets hjelp fikk KrF tvunget igjennom en fordeling til gunst for gassbussene.

Stortingsrepresentant Ingmar Ljones (KrF) er begeistret for løsningen.

— På denne måten får vi skaffet de siste seks millionene som trengs for å få sluttført gassbussprosjektet. Det har vært klare vedtak i 2002 både i bystyret og i fylkestinget om å sluttføre prosjektet. Stortingets bevilgning vil utløse et busskjøp på 27 nye gassbusser og ny fyllstasjon for gass i Fana. Det betyr renere luft i Bergensdalen ved at en kan kjøre med flere gassbusser.

— Men det bedrer ikke kollektivtilbudet?

— Det er et skikkelig miljøløft. I den situasjonen vi er i nå, ville det ikke gi mening å avslutte gassbussprosjektet. Dette er et prøveprosjekt som vi absolutt bør kjøre i fullskala, sier Ljones, som selv sitter i Stortingets energi- og miljøkomite.

Venstres May Brit Vihovde er ikke like begeistret som Ljones.

— Byrådet bør bestemme hva penger ment til å bedre kvaliteten på kollektivtrafikken bør gå til. KrF vil heller at Stortinget skal bestemme at Bergen skal ha flere gassbusser. Vi i Venstre stoler på våre lokalpolitikere.

Byråd Lisbeth Iversen har ikke noe mot gassbussprosjektet i seg selv.

— Dette er et prisverdig tiltak. Men vi mente dette prosjektet skulle finne sin avslutning på et senere tidspunkt.