– Vi har brukt mange år på å bygge opp et fagmiljø. Vi snakker om et livsverk, sier overlege Ole-Jørgen Ohm ved Hjerteavdelingen ved Haukeland sykehus.

Han er rystet over tiltakspakken som nå legges frem for politikerne. Det samme er fungerende avdelingsoverlege Leif Havelin ved Ortopeden.

– Vi ser at avdelingen vil bli ødelagt. Men det ville være så katastrofalt at vi ikke kan forestille oss at politikerne vil vedta dette, sier Havelin.

Begge setter store spørsmålstegn ved hva helsemyndighetene egentlig vil.

– Haukeland er et region— og universitetssykehus. Det må politikerne ta på alvor, sier Ohm.

Merkelappen innebærer at sykehuset har ansvaret for utvikling av nye behandlingsmetoder, forskning og undervisning, samt utdanning av fremtidens helsespesialister. I tillegg har sykehuset ansvaret for de mest behandlingskrevende pasientene.