Kunnskapsbasert utnyttelse av naturressurser, som olje, gass, fisk og vannkraft, har gitt et sterkt, dynamisk, og globalt orientert næringsliv. Det danner grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn, med gode arbeidsplasser og ryggrad til å stå støtt i en verden i endring.

Ryggraden i økonomien på Vestlandet er de små og mellomstore bedriftene. For disse bedriftene har rød-grønt styre vært utfordrende: Midt i en global økonomisk krise øket de rød-grønne skatten på arbeidende kapital. Høyre vil senke skatten på kapital: Vi vil fjerne formuesskatt og arveavgift. Og vi vil senke skatten for folk flest: Vanlige folk i heltidsjobb skal ikke betale skatt kakseskatter.

FOR MANGE Vestlands-bedrifter er naturressurser viktig. Høyre har vært en viktig støttespiller både for oppdrettsnæringen og for oljenæringen. Nå kommer en krevende periode: Oljeproduksjonen på norsk sokkel har nådd toppen, selv om gassproduksjonen fortsatt er høy. Derfor er det viktig også for Vestlandet at vi åpner opp for olje og gass i Nord. Og det kan vi gjøre på en forsvarlig måte, nettopp på grunn av den kunnskap og kompetanse oljeklyngen på Vestlandet besitter.

VESTLANDET er i dag verdensledende på undervannsteknologi. Men kunnskap og kompetanse er ikke noe evig. Det må stadig videreutvikles. Høyre har høye ambisjoner, og vil styrke både grunnforskning og næringsforskning. Vi vil støtte og styrke miljøene rundt undervannsteknologi. Vi vil styrke industriens egen evne til forskning og utvikling, gjennom å utvide SkatteFunn-ordningen.

Lokalsamfunn må også få ta beslutninger uten å overstyres fra Oslo. Bygging av brygger i strandsonen er to forskjellige ting i Oslo og på Osterøy. Høyre tror på det lokale selvstyre, fordi vi har tillit til alle de små fellesskapene i landet vårt.

STORTINGSVALG handler om nasjonale saker. Høyres skolepolitikk gir barna bedre kunnskaper enten de bor i Kinsarvik eller i Karasjok. Bruk av private og ideelle i helsevesenet gir kortere helsekøer både i Bergen og i Bodø. Men noen nasjonale saker er spesielt viktige for Vestlandet. Rammevilkår for familieeide bedrifter, god ressurspolitikk og lokalt selvstyre er slike saker. Derfor er det ekstra gode grunner for å stemme Høyre på Vestlandet. Godt valg!

Kommentarer til innlegget? Del dem med leserne her.