— Lidelsen, som egentlig heter obstruktivt søvnapnésyndrom, utvikler seg gradvis. Den kan komme sigende allerede i 25-30-årsalderen. Pasienten tilpasser seg sykdommen, og finner måter å leve med trøttheten etter hvert som sykdommen utvikler seg, sier lege Ola Storrø.

Mennesker som lider av ubehandlet obstruktivt søvnapnésyndrom forårsaker 20 ganger oftere trafikkulykker enn de som sover uforstyrret. Hvis søvnapné-pasienten i tillegg har drukket alkohol, for eksempel kvelden før, forsterkes risikoen ytterligere.

Like farlig som promille

Ifølge en fersk amerikansk studie er obstruktivt søvnapnésyndrom - som ikke behandles - like farlig for bilførere som promille. Den samme studien hevder også at ved å behandle amerikanske bilførere som lider av sykdommen, vil en kunne spare over 900 menneskeliv i året i trafikken i USA.

— Vi har ikke tilsvarende norske tall. De amerikanske resultatene er til en viss grad overførbare, selv om situasjonen trolig er enda verre i USA. Amerikanerne er jevnt over mer overvektige, sier førsteamanuensis Sigurd Loe Steinshamn ved lungeavdelingen ved St. Olavs hospital.

Mørketall

Lege Ola Storrø tror det finnes enorme mørketall når det gjelder denne søvnsykdommen.

— Lidelsen er kraftig underdiagnostisert. Ofte blir den oppdaget fordi pasienten søker legehjelp for helt andre problemer, for eksempel høyt blodtrykk, sier Storrø. Han mener det er viktig at legen stiller spørsmål om søvn og trøtthet, spesielt hvis pasienten har høyt blodtrykk, overvekt eller lider av snorkesyke. Og hvis pasienten føler seg veldig trøtt, må han eller hun også spørre legen om søvnapné.

Storrø har flere ganger gjort avtale med pasienten om at han eller hun avstår fra bilkjøring - inntil vedkommende har fått behandling.

— Det finnes nemlig en veldig effektiv og rimelig behandling. Og den er uten bivirkninger, sier Ola Storrø.

Nytt liv med maske

Den vanligste og mest effektive behandlingen kalles CPAP (continuous positive airway pressure) og innebærer at pasienten har på seg en maske når han eller hun sover. Masken sørger for luft- og surstofftilførsel. Lettere tilfeller kan også behandles ved operasjon.

— Når pasientene får behandling, blir de ikke bare tryggere og bedre sjåfører. Mange blir kvitt blodtrykksproblemer og seksuelle problemer - og får i det hele tatt et nytt liv, sier Ola Storrø.