Utrykningssjef Knut Skare i Bergen brannvesen var lettere lettere sjokkert da det i går kom telefon om at Skottegaten var sperret av med store betongklosser ved Vestre Murallmenningen.

Arbeidet med Klostergarasjen er så vidt kommet i gang. For å lage til en inn— og utkjørsel til garasjeanlegget, må veien sperres i 8 uker.

I går tok utrykningssjefen med seg snorkelbilen for å prøve alternative omkjøringer inn i Skottegaten. Det ble en trang og stressende affære.

— Brannvesenet har ikke fått beskjed om sperringen. Hvis vi hadde kommet på utrykning her i dag, hadde vi blitt stående fast, sier Skare.

Helge Haugland er konsulent i veietaten i Bergen kommune. Han forteller til BT at sperringen var godkjent og skylder på ferieavvikling etter at den manglende varslingen ble oppdaget. I går bad han entreprenøren til Klostergarasjen fjerne betongklossene snarest.

— Vi må likevel stenge Skottegaten fysisk når arbeidet kommer i gang om noen dager. Det er ingen vei utenom, sier Haugland.

I morgen skal brannvesenet og Bergen kommune på befaring i området for å se om det likevel kan være en vei utenom.

— Vi kommer ikke frem til alle byens hus med bilene, men dette er et veldig brannfarlig strøk. Vi kommer oss nok inn via andre gater, men det vil bli trangt, sier utrykningssjefen.

TRANGT: Brannvesenet i Bergen prøvde i går fremkommeligheten gjennom Skottegaten. - Hadde vi kommet på utrykning tidligere i dag, ville vi kommet gjennom Vestre Murallmenningen. Der hadde vi blitt stående bom fast, sier utrykningssjef Knut Skare.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN