GUNNAR O. NORBY

Mellom 800 og 900 anleggsarbeidere, mange av dem fra Belgia, er engasjert for å bygge Statoil Mongstads nye anlegg for produksjon av svovelfri bensin. I flere uker har arbeiderne klatret rundt på høye stillaser — med fare for liv og helse, ifølge arbeidstilsynet.

Varslet inspeksjon

I midten av september rykket inspektører fra arbeidstilsynet ut til en arbeidsulykke på Mongstad. Observasjoner på stedet gjorde at de ville ta sikkerhetstiltakene på nybygget i nærmere øyesyn. Bedriften ble varslet, og tirsdag denne uken var inspektørene på befaring sammen med representanter for virksomheten. Resultatet var nedslående.

— Vi fant graverende feil som vi vurderte som så alvorlige at det ikke var tilrådelig at folk arbeidet på stillasene, forteller distrikstssjef Kari Birkeland i arbeidstilsynet til TVHordaland.

Inspektørene ga pålegg om umiddelbar stans i alt arbeid på stillasene, og byggeledelsen fikk ti minutter på seg til å få de flere hundre arbeiderne ned på bakken.

Alvorlige mangler

I den skriftlige begrunnelsen for pålegget, påpeker arbeidstilsynet flere alvorlige mangler:

  • Åpninger i gangbaner.
  • Manglende fotlist.
  • Manglende endesikring.
  • Tilkomst via stige (to til fem meter over bakkenivå) på utside av stillas.
  • Må klatre over håndlist for å komme inn på stillas.

Byggearbeiderne får ikke gå tilbake på jobb før stillasene er sikret.

Utbedringsarbeidet ble satt i gang umiddelbart. For effektivitetens skyld følger en inspektør fra Arbeidstilsynet sikringsarbeidet, slik at stillasene kan klarmeldes ett etter ett. Direktør Nils-Bjørn Jordal ved Statoil Mongstad håper alle stillasene er i forskriftsmessig stand før helgen.

Ny leverandør

— Dette skal ikke skje hos oss, sier Jordal. - Normalt har vi en fast leverandør av stillasarbeid, men leverandøren som er kommet inn nå, kjenner vi ikke godt nok, og vi har ikke hatt god nok oppfølging rundt arbeidet han har utført. Men vi sitter selvsagt med ansvaret uansett.

Statoil Mongstad må innen mandag også legge frem dokumentasjon på at alle tajler, lifter, heiser og kraner som er i bruk på anlegget, blir kontrollert regelmessig.

Ifølge Dagbladet kan forsinkelsene gi et tap på mellom to og fire millioner kroner for hver dag arbeidet står stille. Informasjonssjef Kåre Ness ved Statoil Mongstad vil ikke bekrefte anslaget, men viser til det er entreprenørens ansvar å ferdigstille anlegget til fastsatt tid.

PÅ HØYDEN IGJEN: En del av stillasene er nå sikret, og arbeiderne kan trygt bygge videre.
FOTO: TVHordaland