• Det er tillatt med bare 25 biler i en kolonne, men veivesenet lar mer enn tre ganger så mange biler passere samtidig.
  • Dette er alvorlige brudd på reglementet, og dokumenteres nå i et brev til Stortingets samferdselskomité.
  • Om vel 14 dager skal brøyting på Rv 7 over vidda i vinter, og sikkerheten for trafikantene vurderes i statsbudsjettet.

— Det er ofte små marginer ved kolonnekjøring. En trailer uten kjetting kan få problemer på glatten og dermed stoppe hele kolonnen inne på fjellet. Det sier en erfaren brøytesjåfør. Han har i 20 år hatt ansvaret for vinterbrøytingen på E 16 over Filefjell. Han ønsker av hensyn til sine kolleger på Hardangervidda ikke å bli navngitt i BT.

Umuliggjør redningsarbeid

Blir en stor kolonne sperret inne, blir redningsarbeidet nesten helt umulig. I verste fall kan bilistene bli sittende timevis før hjelpemannskapet kommer frem.

Kjettinger på tunge kjøretøyer er så viktig, ikke minst for sikkerheten til dem som kjører i personbilene, at det er laget egne oppstillingsplasser for kjettingpålegging på blant annet E 16 over Filefjell.

Så sent som 22. november ble det i et brev til Stortinget dokumentert nye brudd på reglementet også denne vinteren. Det er trafikanter som har reagert på at Vegvesenet ikke bryr seg med påbudsskiltene om kjetting, ifølge Miljøvernforbundet.

Opp i Stortinget

De livsfarlige kjøreforholdene blir nå sak i Stortingets presidentskap. Om få dager skal samferdselskomiteen og Stortinget vurdere sikkerheten ved å slippe trafikk over Hardangervidda på vinterstid.

I et brev 27. november til presidentskapet ber Sigrun Eng (Ap) om at samferdselsministeren skriftlig orienterer både om vintertrafikken over vidda, og om reglementet for vintertrafikk er brutt på flere vesentlige punkter. Eng er medlem av samferdselskomiteen.

Det er Norges Miljøvernforbund som viser til Statens vegvesen sin logg for kjøring over vidda. I to brev 19. og 22. november til Stortinget fra forbundet heter det: «Veikontorets interne logg avdekker at veikontoret lørdag og søndag 2. og 3. mars 2002 ved flere anledninger lot kolonner på inntil 87 kjøretøyer kjøre over Hardangervidda. I henhold til instruksen er tillatt antall i kolonne 25»

Loggene (se BT-faksimile) er oversendt samferdselskomiteen, som i disse dager avgjør om sikkerheten er godt nok ivaretatt ved de hyppige kolonnekjøringene på landets tøffeste fjellovergang.

Ansvaret i Stortinget

Samferdselsminister Torild Skogsholm mener ansvaret for sikkerheten må ligge og avgjøres i Stortinget. For ett år siden, i statsbudsjettet for 2002, skriver Samferdselselsdepartementet: «Beslutningen om vintervei over Hardangervidda har et sikkerhetsaspekt ved ferdsel vinterstid. Det forutsettes at Stortinget får ny kunnskap om konsekvensene av vinteråpen vei, i god tid før eventuelt nytt vedtak om vinteråpen vei vurderes (i Stortinget høsten 2002 red.anm.)»

Dermed har Skogsholm plassert sikkerhetsansvaret for vintertrafikk over den tøffe Hardangervidda i Stortinget. Men først må hun nå altså svare på representanten Engs brev om sikkerheten, og farene ved vintertrafikk i kolonne over vidda i uværsperiodene.

Nå reagerer altså Stortinget, ved å informere presidentskapet om mulige alvorlige brudd på reglement, og dermed sikkerheten til trafikantene.

fakta/faresituasjoner

De to alvorligste nestenulykkene, der menneskeliv har vært i fare under kolonnekjøring på den 4,5 mil lange høyfjellsovergangen riksvei 7 Hardangervidda, er følgende:

  • I mars 1990 måtte 259 personer i 65 biler evakueres. Flere av de evakuerte fikk eksosforgiftninger, en fikk hjertetrøbbel. Det var flere småbarn, den yngste 15 måneder, i bilene. Flere var besvimelsen nær på grunn av mye eksos i bilene, som sto bom fast i hele seks timer i høyfjellet.
  • I mars 1997 ble 80 mennesker innesperret i en kolonne. Beltebiler måtte settes inn; et tre år gammelt barn besvimte av kullosforgiftning, men ble reddet takket være en lege som satt fast i den samme kolonnen. Flere fikk panikk og var totalt utmattet etter påkjenningen i kolonnen på høyfjellet. * I oktober 1995 skrev Vegdirektøren i et brev til samferdselsministeren: «Vi ser det som uforsvarlig av sikkerhetsmessige grunner å presse gjennom at veien (Rv 7 over Hardangervidda red.anm.) skal holdes vinteråpen dersom værforholdene blir ugunstige».
I STORTINGET: I løpet av et par uker skal brøyting på Rv 7 over vidda i vinter, og sikkerheten for trafikantene vurderes i statsbudsjettet. Her et bilde fra kolonnekjøring ved Haugastøl. <p/>ARKIVFOTO: SCANPIX