Den fryktede giften ble stjålet i løpet av helgen fra Øre-Nese-Hals-poliklinikken på Haukeland sykehus, opplyser informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt.

Curacit lammer åndedrettet, og dersom medikamentet sprøytes inn i blodet, vil man kunne dø umiddelbart. Noen få milliliter er nok til å ta livet av et menneske. I tillegg ble det stjålet en rekke andre medikamenter, bl.a. opiater som Fentanyl og Alfentanyl.

Begge disse er farlig for rusbrukere som ikke er vant til disse medikamentenes dosering i de stjålne ampullene.

Følgende medikamenter er stjålet: 5-6 glass Curacit, 26 ampuller Fentanyl, 65 ampuller Alfentanyl, 43 ampuller Petidin, 34 ampuller Midazolam og 2 glass Ketalar.

Både politiet og Haukeland sykehus advarer mot bruk av de stjålne medikamentene hvis man kommer i befatning med dem.

Nesset-saken

Curacit er mest kjent i Norge i sammenheng med den såkalte Nesset-saken, der en tidligere sykehjemsbestyrer i 1983 ble dømt til 21 års fengsel for å ha drept 22 eldre pasienter ved hjelp av curacit-injeksjoner.