– Førebels har det berre vore ei idé. No ser det ut til å verta ei prosjekt, seier initiativtakar Einar Schibevaag.

Fem diktarorganisasjonar, Landslaget for nynorskkommunar og IS Fjordvegen (interesseselskapet for riksveg 13 Sandnes – Moskog) har gått saman om ein to dagars konferanse i Ulvik, heimbygda til Olav H. Hauge, og der Einar Schibevaag har vore rådmann.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa var også invitert, og kvitterte med velvilje og signal om pengestøtte.

– Eit makelaus som spanande prosjekt. Vi har god røynsle for samarbeid mellom kultur og næring, så god at vi har bud-sjettpost til det. Tiltaka gjer vegen betre kjend, og det skaper arbeidsplassar.

– Du nemnde ingen sum?

– Nei, det passer eg meg vel for. Først må eg sjå ein søknad. Ofte trengst det pengar til å løna ein prosjektleiar, men her vil dei kanskje ordna seg på annan måte, seier statsråden.

Ikkje berre gul stripe

– Ei slags koordinator kunne vi ha bruk for. Langs riksveg 13 er det mykje å ta fatt i, ikkje berre diktarane.

Han vil også slå eit slag for attraksjonane langs vegen gjennom indre Vestlandet, frå Jæren via Ryfylke, Hardanger Voss og Sogn til Sunnfjord. Vegfarande ser fossar, fjordar og vill natur. Verre er det å få auga på sideren i Hardanger, kveita frå Meltveit Kleppa si heimbygd Hjelmeland, gammalosten i Vik, smalahove og ekstremsport på Voss. Og kven har ikkje sett Fridtjofstatuen på Vangsnes utan å vita kvifor han står der? spør Schibevaag.

– Krav om gul stripe er vel og bra, men det må meir til for å få levande bygder, særleg om vinteren, seier han.

– Er det pirk å påpeika at riksveg 13 ikkje går gjennom Time (Arne Garborg) og Fjaler (Jakob Sande)?

– Ja, her reknar vi regionar, Jæren og Sunnfjord er ved endepunkta av vegen.

DIKTARVEG: Einar Schibevaag med nasjonalskaldane langs riksveg 13. Frå nord mot sør: Jakob Sande, Sunnfjord, Per Sivle, Voss/Aurland, Olav H. Hauge, Hardanger, Rasmus Løland, Ryfylke og Arne Garborg, Jæren.
DIKTARVEG: Einar Schibevaag ved bautaen over Olav H. Hauge i Ulvik. Hauge er ein av fem diktarar som skal kasta glans over riksveg 13.