Det ser ikke slik ut, skal man dømme etter skiltene i og ved Hjellestadskiftet. Litt pinlig.

Vi antar at rette vedkommende vil rette på saken og få opp nye skilt med det tilstrekkelige antall r-er. Arboret kommer for øvrig av det latinske ord for tre: arbor.