Fylkesrådmannen vil beholde enhetstaksten i bergensområdet. Men prisen går opp med én krone.

Dermed øker prisen på bussbillettene i Bergen for første gang på fem år ved nyttår – fra dagens 23 kroner for en enkeltreise til 24 kroner. Også periodekortene øker noe i pris.

Men det er ikke bare bergenserne som må betale litt mer. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen foreslår å øke kollektivtakstene med 2,5 prosent for alle buss— og båtruter i Hordaland i sitt forslag til budsjett.

Vil ikke sjonglere

Fylkesrådmannen synes ikke det er et nederlag å måtte øke prisen etter fem års takstfrys.

– Å holde prisen så lenge i en periode med sterkt stigende dieselpriser og høyere lønninger for transportnæringen må jo være veldig bra. Økningen på 2,5 prosent er langt lavere enn stigningen i kostnader i bransjen, sier han.

Enhetstaksten i Bergen ble innført av kommunen da den hadde ansvaret for kollektivtransporten. Ordningen er kostbar, men Nilsen har ikke vurdert å oppheve den.

– Vi kan ikke drive å sjonglere med systemene fra et år til et annet. Dette er dessuten et system som er enklere å administrere enn det tidligere.

Tidenes dyreste budsjett

Innen samferdsel blir investeringene neste år på 224 millioner kroner. Det meste går til kjøp av vogner og tilrettelegging av Bybanen i Bergen. Dessuten er det avsatt 50 millioner kroner til et nytt bussanlegg i Åsane. Like mye er satt av til investeringer i fylkesveier.

105 millioner kroner skal brukes til drift og vedlikehold av fylkesveiene. Det er på samme nivå som i år.

– Det er ikke så ille. Vi har skrudd opp veivedlikeholdet de siste årene, sier Nilsen.

Ellers er det skolesektoren som stikker av med de store investeringsmidlene i fylkeskommunen neste år. Totalt skal det opprustes, ombygges og nybygges for hele 541 millioner kroner neste år. Det gjør 2009-budsjettet til tidenes dyreste for Hordaland.

– Vi følger opp de politiske vedtakene som er gjort i denne sektoren. Det gir oss et veldig stort investeringsbudsjett. Vi har budsjettet under kontroll, men det tynger, sier Nilsen.

Dyre skoler

Flere av skoleprosjektene har økt kraftig i pris siden vedtakene ble gjort.

– Vi skrev kontrakter på et heller ugunstig tidspunkt. Men nå håper vi fallende byggekostnader skal hjelpe oss litt i fremtiden, sier fylkesrådmannen.

Mest går til den nye Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen, med 120 millioner. Den skal stå ferdig i 2011.

Nordahl Grieg videregående skole på Sørås får 88 millioner og skal stå ferdig i 2010.

Den nye Osterøy vidaregåande skule får 70 millioner og blir også ferdig i 2010.

Hva synes du om bussprisene? Legg inn dine kommentarer under!

Bergens Tidende