Det viser tallene fra årets skriftlige avgangseksamen ved ungdomsskolene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Et karaktersnitt på 3,23 fikk elevene i Hordaland i matematikk, en bedring på 0,04 poeng. I Sogn og Fjordane gikk elevene tilsvarende mye tilbake i matematikk og fikk i snitt 3,30 ved årets eksamen. Fortsatt gjør de det litt bedre enn medelever i Hordaland.

— Overraskende

— Det er litt overraskende at karaktersnittet ikke er bedre, synes Ingrid Setsaas og Veronica Kibbe Lisæth. De var forleden innom Inntakskontoret for å sikre seg en bedre plass i videregående skole. Ingrid fikk 4 i matematikk. Veronica var bare oppe i muntlig.

— Hva kan skolen gjøre for å heve karaktersnittet?

— Dropp tavlen og gjør undervisningen mer spennende. Mange lærere sitter fast i gamle undervisningformer. Mye kan gjøres for at elevene skal oppleve at skolen er interessant, sier Ingrid Setsaas og Veronica Kibbe Lisæth. De synes også at nynorsk bør kuttes og at elevene sikres mer individuell oppfølging.

Pluss i matte

I samtlige fire fag har flere elever i Sogn og Fjordane fått karakteren 5 i år enn i fjor. I matematikk er økningen på hele 3,5 prosent.

— Det er hyggelig at flere elever får karakterene 5 og 6 i matematikk i år. Fra sensorenes side er dette ingen bevisst handling for å heve nivåret, påpeker konsulent Endre Frimanslund ved Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane.

Gjennomsnittskarakteren i matematikk går ned. Hvorfor det er bedring i hovedmål og engelsk vet han ikke.

Først i september offentliggjør Læringssenteret landsstatistikken. Da vet vi hvordan elevene i Hordaland og Sogn og Fjordane har gjort det i år i forhold til elever i andre fylker. Vi gjør oppmerksom på at tallene fra Sogn og Fjordane er fellestall for regionen der også Møre og Romsdal er med. De endelige tallene for fylket kan således bli noe annerledes.

FORBEDRINGER: Kutt tavlen og gjør undervisningen mer interessant, oppfordrer Ingrid Setsaas (til venstre) og Veronica Kibbe Lisæth.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN