I 1961 ble Universitetsbiblioteket på Sydneshaugen åpnet. I fjor høst ble det åpnet på nytt – etter omfattende renovering og modernisering, og til glede for byens studenter og bibliotekets cirka 500.000 bøker.

Og i går kom billedkunstneren Else Hagens store og flotte kobberrelieff «Solsystem» fra 1975 på plass på veggen inne i bibliotketet, etter å ha stått på lager i hele nybyggingsperioden, i flere år.

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland minner om at samme Else Hagen også er representert i bibliotekets foajé, med det syv meter lange kobberrelieffet. «Generasjons-sjikt».

Det var firmaet Gravør Pettersen som hadde fått oppgaven med å buksere det litt uhåndterlige kunstverket på plass på veggen over hoveddøren inne i det store bibliotekrommet.

Både stillas og sinnrike innretninger måtte på plass før det var trygt å løfte «Solsystem» til værs og trygt på plass på spesialkonstruerte kroker festet i nyborete hull.

– Nå henger det trygt så lenge veggen står, slo Ove Johannessen fra Gravør Pettersen og Atle Tokvam fast – de to som klarte kunststykket å få kunsten til værs.

ET KUNSTSTYKKE: Ove Johannessen fra firmaetGravør Pettersen (t.h.) og Atle Tokvam sto fordet kunststykke å få Else Hagens kunstverk«Solsystem» fra 1975 på plass på veggen i detombygde Universitetesbiblioteket påSydneshaugen.
Arne Nilsen