Med 8 mot 1 stemmer vedtok representantskapet onsdag kveld å selge det nedslitte kurs— og treningssenteret til rusverninstitusjonen.

Planen om et mottak for avrusning legges på is. Senteret skal nå drive kvinne- og familiesenter, catering, kurs- og konferanser og utleie av idrettshall. Avrusningsavdelingen legges til Sirdal i Vest-Agder.

— Med dette opplegget blir det lettere for Stord kommune og naboene. Da trengs det ikke omregulering av tomten, sier Halvor Hansen, daglig leder ved Karmsund ABR-Senter.

Akjonskomitéen mot salg av Litlabø senteret varsler likevel at de ikke vil godta Karmsund ABR-Senter som nabo.