En meningsmåling som Sentio Research har fått utført for BT viser at 32,7 prosent av de spurte svarer at de har dårlig eller meget dårlig tillit til torghandlerne i Bergen.

Kun 22,9 prosent svarer at tilliten er god eller meget god.

— Det er ikke så veldig rart sånn som media harselerer med oss, sier torghandler Tom Rørnes.

Han er oppgitt over oppslagene som har vært i BT og andre medier etter likningskontrollen på Torget 8. juni.

— Bildet som kommer frem har ikke grobunn i virkeligheten i det hele tatt. Stemningen på Torget er slik at vi føler oss overkjørt av media, sier Rørnes.

Råtten oppmerksomhet

Målingen er tatt opp 12. juni, etter at likningsvesenets storaksjon viste at 17 torghandlere manglet kasseapparat, selv om de er pålagt å ha det. I går skrev BT at bare to av de 40 faste torghandlerne følger regnskapsreglene for føring av dagsomsetning.

En rekke andre saker har satt negativt søkelys på Torget den siste tiden:

  • Rettssaken mellom torghandler Viktor Kriznjak og Torget i Bergen AS har hatt form av en skittentøyvask. Torget vil kaste Kriznjak ut fordi han ikke selger norske ullgensere. Ledelsen i Torget har dessuten anmeldt ham for drapstrusler.
  • Torgets utseende har vært gjenstand for mye kritikk. Halvpermanente skur, partytelt og slitne rubbhaller preger området mer og mer. I år har det dukket opp bobilaktige mobile salgsboder.
  • Mattilsynets kontroller i juli i fjor viste altfor høye temperaturer i bodene og fiskekummene. Torghandlerne skyldte på kommunen, og gikk til en dags streik.
  • I 2005 viste en annen test at det ble solgt bedervet fisk fra en av bodene, under dekke av å være fersk fisk.Toer sine hender

Rørnes føler at media og myndigheter forfølger torghandlerne.

— Vi har gjort noen bagatellmessige feil fordi regnskapsloven er endret. Fiskekummene holdt 15 grader samtidig som sjøen hadde 20 grader. Hvis én gjør en feil, blir vi alle hengt ut. Når vi får pålegg om å rette noe, gjør vi det så raskt vi kan, sier han

Styreleder i driftsselskapet Torget i Bergen AS, Dagfinn Øvrebotten, toer sine hender.

— Vi registrerer at mange har lav tillit. Det er altfor dårlig. Vi vil jo at alle skal ha tillit til torghandlerne. Men det er først og fremst torghandlerne som har et problem, ikke Torget i Bergen AS, sier han.

— Men er det ikke dere som velger ut hvem som skal få selge varer på Torget?

— Jo, men det er ikke kø i døren, akkurat. Hittil har alle som har hatt rett vareutvalg og en kemnerattest fått lov til å selge.

Heier på hall

Øvrebotten sier at det haster med å få gjennomført de planlagte tiltakene på Torget, deriblant å bygge et nytt permanent servicebygg, bossug og en torghall.

— Men vi kan ikke annet enn å heie. Det er kommunen og private investorer som har penger til å gjennomføre dette.

Tom Rørnes håper også på å få en torghall på plass snart. Men etter over 20 år på Torget er han skeptisk til politikernes lovnader.

— Vi venter i spenning, sier han.

Sunde, Helge