— Noen må betale, sier KrF.

— Det betyr bompenger, fastslår Frp.

Skansens forslag får liten støtte hos Aps gruppeleder i bystyret.

— Jeg er veldig skeptisk til et slikt privat forslag. Vi må ikke spre oss over for mye, sier Terje Ohnstad.

— Vi må sette inne alle krefter mot statlige myndigheter om finansiering av Bergensprogrammet med fullføring av Ringveg Vest og Bybanen helt til Flesland. Der er nemlig ikke alt på plass.

Han er også negativ til Arnatunnelen slik den er foreslått.

— Vi er prinsipielt mot en slik tunnel med utløp på Nygårdstangen. Det er miljømessig helt håpløst, sier Terje Ohnstad.

— Danmarks plass er mer eller mindre spreng allerede i dag. Da kan vi ikke lede enda mer trafikk inn mot krysset.

Skansetunnelen er en del av Bergensprogrammet, men Ohnstad har tidligere i sommer gitt uttrykk for at den bør nedprioriteres til fordel for Ringveg Vest og Bybanen. Også med tanke på de andre tunnelene er begeistringen for Skansens forslag avmålt.

— Nyborgtunnelen er langt frem, Eikåstunnelen ligger inne i NTP. Den er veldig viktig ut fra trafikksikkerhetshensyn. Målet må være at vi får Eikåstunnelen tidligere enn det som er foreslått, sier Ohnstad.