— Hvis det er få søkere får vi se hva vi gjør. Jeg kan ikke gi tall på hvor mange søkere vi trenger for at det blir opprettet klasser, sier Nils Skavhellen, inntakssjef i Fylkeskommune.

Kun en skole?

Hvis det er lave søkertall til hver av skolene, kan det bli aktuelt å opprette «turboklasse» på kun én av skolene.

— I så fall vil skolen med flest søkere få klassen, sier Skavhellen.

En ringerunde blant ungdomsskoler i Bergen tyder på at tiendeklassingene i liten grad er interesserte i å ta videregående i ekspresstid. Det skal tas i betraktning at få var klar over mulighetene før de leste BT i dag. Flere flinke elever trekker frem avstanden til skolene Sandsli i Fana og U. Pihl i Åsane som et hinder.

Skavhellen tror likevel ikke at en lengre busstur vil stoppe de mest motiverte elevene.

- Sterke trenger oppfølging

Stein Olav Davidsen (15) og Ingeborg Elisabeth Moe (16) fra Rå skole sier de kommer til å søke på den toårige klassen på Sandsli. Grunnen er at de der vil få større faglige utfordringer.

— Jeg føler at jeg kunne tatt skolen på kortere tid. Det er litt for enkelt, sier Stein Olav.

Stein Olav og Ingeborg har nesten bare seksere i karakterboken, og har veldig lett for å lære. Med gjentatte repetisjoner av ting de allerede kan, blir skolehverdagen lett litt kjedelig, mener de.

— Dette er et godt tilbud for dem som føler at de ikke får vist hva de kan. De svakeste får oppfølging, men det trenger vi som er sterke også, sier Ingeborg.

— Vi blir ofte overlatt til oss selv, forteller Stein Olav.

Ungdommene er ikke skremt av førtitimers uker.

— Med åtte timers dager blir ikke omstillingen til arbeidslivet så tøff. Da vil vi være forberedt på store arbeidsmengder, tror Stein Olav, som ønsker å gå på NTNU etterpå.