En stor andel av de anslagsvis 30.000 kjøretøyene som rullet på vestre innfartsåre Rv 555 i går, ble gjenstand for sjekking av kjøretøy og dokumenter i en storkontroll.

Her er de nakne fakta: * Biltilsynet avskiltet 10 kjøretøyer for diverse mangler

  • 6 trailere fikk kjøreforbud på grunn av ulovlig lasting eller manglende løyver.
  • Biltilsynet skrev ut 20 gebyrer for feil ved dokumenter
  • Tollvesenet sjekket dieseltanken på 53 kjøretøyer uten å finne noen med ulovlig innhold.
  • Tollerne anmeldte en bilfører for kjøring med utenlandsregistrert bil.
  • Politiet skrev ut 30 gebyrer for feil med dokumenter, 2 for manglende bruk av bilbelte.
  • Tre mopeder fikk forelegg for kjøring med opptrimmet moped.
  • Ingen førerne av de 1240 kontrollerte kjøretøyene ble tatt for mistanke om promillekjøring.

I alt 40 tjenestemenn fra ulike etater deltok i storkontrollen som ble gjennomført samtidig på både Tennebekk kontrollstasjon og kontrollstasjonen ved Askøybroen.

Leder for storkontrollen var Laksevåg-lensmann Harald Andersen. Til bt.no sier han at primært var kontrollen konsentrert om dokumenter og om tekniske mangler ved kjøretøyene.

— Jevnt over er det lite å utsette på flertallet av de vel 1200 kjøretøyene vi kontrollerte, sier Andersen.

— Jeg er imponert over standarden både når det gjelder bilene, dekkene og papirene som skal følge med på kjøreturen, sier Andersen.

STORKONTROLL: Ikke mindre enn 1240 biler på Rv 555 ble vinket inn til kontroll.