TOR LEIF PEDERSENARNE NILSEN (foto)

En stor del av de rundt 300.00 kjøretøyene som rullet på RV 555 i går ble sjekket i gårsdagens storkontroll.

Da BT var på stedet på formiddagen ble to lastebiler med bosscontainere dirigert til siden på grunn av tekniske feil på kjøretøyene. En pickup ble avskiltet på stedet fordi bilen ikke hadde gjennomgått pålagt EU-kontroll. En mann måtte lesse av garasjeporten han hadde surret fast på tilhengeren. Lasten stakk utenfor lastekarmen på tilhengeren, og det ville ikke politi og biltilsyn la passere. Mannen med de dårlige sikrete trelistene ble fortalt at de kunne være livsfarlige for forankjørende hvis han selv måtte foreta en hard oppbremsing.

40 tjenestemenn

I alt 40 tjenestemenn fra ulike etater deltok i storkontrollen som ble gjennomført samtidig på Tennebekk kontrollstasjon og kontrollstasjonen ved Askøybroen. Folk fra Bergen Brannvesen sjekket biler og papirer for dem som frakter farlig last. Tollvesenet sjekket blant annet om dieseltankene inneholdt lovlig drivstoff. Biltilsynets folk sjekket teknisk tilstand på bilene og surring av last på lastebiler. Polititjenestemenn fra Utrykningspolitiet, trafikkavdelingen ved Bergen sentrum stasjon og lensmannskontorene i Laksevåg, Fjell og Sund foretok sjekk av førerkort, vognkort og promille.

Lensmannen imponert

Leder for storkontrollen var Laksevåg-lensmann Harald Andersen. Han understreker at det jevnt over var lite å utsette på flertallet av de vel 1200 kjøretøyene som ble kontrollert.

— Jeg er imponert over standarden både når det gjelder bilene, dekkene og papirene som skal følge med på kjøreturen, sier Andersen.

Politibetjent Jan Harald Revheim i UP kunne konstatere at mange av dem som var innom kontrollen har fulgt oppfordringen fra veimyndighetene om å skifte til vinterdekk.

— Gjennomgående hadde folk gode vinterdekk, sier han.

Ti avskiltet

Ifølge politibetjent Geir Hatland ble 1240 kjøretøyer kontrollert. Biltilsynet avskiltet ti kjøretøyer, seks trailere fikk kjøreforbud på grunn av ulovlig lasting eller manglende løyver. Biltilsynet skrev ut 20 gebyrer for feil ved dokumenter. Tollvesenet sjekket dieseltanken på 53 kjøretøyer uten å finne noen med ulovlig innhold. Tollerne anmeldte en bilfører for kjøring med utenlandsregistrert bil. Føreren var norsk, men eieren av den utenlandske bilen var ikke med på turen, slik bestemmelsene krever. Politiet skrev ut 30 gebyrer for feil med dokumenter, to for manglende bruk av bilbelte. Tre mopeder fikk forelegg for kjøring med trimmet motor. Ingen sjåfører ble mistenkt for promillekjøring.

Ferske trafikknyheter hele dagen på bt.no

LIVSFARLIG: Politibetjent Jan Harald Revheim stoppet denne bilen som har altfor dårlig sikring av trelistene på taket.