— Det er nærliggende å tenke seg samfunnsstraff. Jeg kjenner ikke til slike saker hvor det er gitt ubetinget fengsel mot en så ung person, sier Inger Marie Sunde, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Få andre dommer

Hun har tidligere bakgrunn fra Økokrims datakrimsenter, og jobber med en bok om datakriminalitet.

Det er lite rettspraksis på området. Sunde kjenner til fire andre dommer i lignende saker.

I desember ble tre tenåringer dømt for DDoS-angrep mot flere norske selskaper. De tre, som kalte seg DotNetFuckers, ble dømt for grovt skadeverk, men slapp både fengsel og bøter. De to eldste fikk samfunnsstraff.

I april ble fem menn dømt til betinget fengsel i Oslo tingrett etter at de angrep Arbeiderpartiets nettsider i 2011.

De to andre dommene er fra 2001, og heller ikke her fikk de dømte fengselsstraff.

— For lav straff

Kommunikasjonsrådgiveri DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, mener straffen fra desember var altfor lav.

— Vi menerat dommene i slike saker bør reflektere alvoret både i fengselsstraff ogøkonomisk erstatning, sier han.

— Hva vilvære en rimelig dom for denne 17-åringen?

— Vi vilikke spekulere i hvilken straff som er riktig, men den kunne gjerne vært høyereenn den som kom i desember, svarer Dalsbø.

Førrettssaken startet i desember i fjor, trakk DNB erstatningskravet på over 1,6millioner kroner.

— Dettedreier seg om tre unge menn som ikke forsto hva de gjorde. Vi tror at de harskjønt alvoret i saken og vi har trukket erstatningskravet fordi vi ikke ønskerå ødelegge livet til denne unge mannen, sa Dalsbø til Aftenposten.no den gang.

— Vi sasamtidig at dette ikke kom til å legges til grunn fremover. Vi ser det slik atselv om man er 17 år vet man veldig godt at dette er ulovlig. Dette er etvarsku for hva man risikerer ved denne typen angrep, sier han i dag.

Ny paragraf

Foreløpig er 17-åringen siktet for grovt skadeverk, med en strafferamme på inntil seks års fengsel. Sunde mener det er mer nærliggende å bruke paragraf 145c i straffeloven, som ble innført i fjor, med spesiell tanke på lammelse av datasystemer. Her er strafferammen to års fengsel.

— Det kan være fristende å bruke skadeverksbestemmelsen med strengere strafferamme, men juridisk er det 145c som dekker denne handlingen, sier Sunde.

Hun legger til at det også kan være snakk om datainnbrudd.

— Jeg vet jo ikke hvordan dette er gjort, men det er vanlig at man først har brutt seg inn på mange servere for å få dem til å angripe ett felles mål, sier hun.

Det er lite å hente på erstatningssøksmål, mener Sunde.

— Ungdommer har ikke mulighet til å forholde seg til så store krav. Jeg kan tenke meg at det blir snakk om en bot.

Enkle verktøy

Med de nye bestemmelsene som trådte i kraft i fjor, mener Sunde at straffebestemmelsene dekker området klart i Norge.

— Men jeg tror ikke de er så godt kjent ennå.

Angrepet denne uken var et såkalt tjenestenektangrep (DDos), som hindrer tilgang til nettsteder, men som ikke ødelegger eller overtar nettsidene.

— Det er lett å skaffe seg brukervennlige verktøy, men du må også skaffe deg innsikt om hvordan du gjør det, bruke energi på å velge ut mål og å planlegge, så i en annen forstand er det ikke så enkelt heller.