— Det er ikke vanskelig å være enig i at psykologer burde velge side. I praksis lar det seg ikke gjennomføre, sier Rolf Vaage, regionleder for fylkesnemnda.

BT skrev i går om psykologer som tjener hundretusener på oppdag for barnevernet. Samtidig opptrer de som nøytrale medlemmer i fylkesnemnda og tingretten, der nettopp barnevernet og foreldre står mot hverandre.

Jussprofessor Kirsten Sandberg og advokat Sverre Kvilhaug mener psykologenes mange oppdrag for barnevernet svekker tilliten deres, og at de da bør velge: Enten barnevern eller fylkesnemnd og domstol.

- Lite fagmiljø

Rolf Vaage sier til BT at problemstillingen tidvis er diskutert.

— Samtidig ser jeg hvordan vi sliter for å skaffe kyndige psykologer til barnevernssaker. Norge er et lite land, og fagmiljøet av psykologer som kan noe om barnevern er lite, sier Vaage.

— Har du opplevd at private parter i fylkesnemnda anklager sakkyndige for å være partiske?

— Ja, det må jeg jo si. Særlig når den sakkyndige er enig med barnevernstjenesten, sier Vaage og legger til:

— Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ville kanskje ikke akseptert den praksis vi utøver på dette punkt.

- Ikke uproblematisk

Også sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett mener flere roller ikke er uproblematisk og at debatten er viktig.

— Vi skulle gjerne hatt en prinsippavgjørelse fra Høyesterett her, sier han.

— Psykologer som gjør tjeneste som fagkyndig meddommer skal alltid uoppfordret opplyse om forhold som kan trekke habiliteten deres i tvil; det kan også gjelde deres forhold til barnevernet. Men jeg har aldri opplevd, eller hørt om at det har vært grunn til å trekke integriteten til en fagkyndig meddommer i tvil, sier han.

Ifølge Tenold er fagmiljøet i slike saker så lite at det kan by på problemer å finne nok psykologer dersom man skal praktisere et strengt skille mellom dem som jobber for barnevernet og i rettsvesenet.

Opptar psykologer

Nina Berg leder Psykologforeningens fagetiske råd. Hun sier at psykologene lenge har vært opptatt av problemet med dobbeltroller. Blant annet innen barnevernet.

— Ser du behov for å sette et skille mellom å ta oppdrag for barnevernet og opptre som sakkyndig i retten?

— Regler løser ikke alt. Jeg har mer tro på å nedfelle prinsipper og øke bevisstheten om eventuelle rollekonflikter. Et absolutt skille har jeg ikke tro på, sier Berg.

De siste to årene har fagetisk råd mottatt fem klagesaker som gjelder sakkyndige for barnevernet. Ingen har klaget på psykologer i dobbeltrolle, påpeker Berg.