I de internasjonale Timss-undersøkelsene oppgir lærerne selv i hvor stor grad de gir lekser og hvordan de behandler leksearbeidet.

Svarene er ikke spesielt imponerende sett fra et norsk ståsted. En ting er at norske lærere gir mindre lekser enn de fleste. Men leksene følges i liten grad opp.

Mens det internasjonale gjennomsnittet viser at 80 prosent av lærerne sjekker leksearbeidet, er det kun 20 prosent av de norske som gjør det.

Andelen norske lærere som oppgir at de retter leksene med tilbakemelding, er så liten at det ikke er nødvendig med to sifre. Det internasjonale gjennomsnittet er på 60 prosent. Timss-analysen viser også at lekser diskuteres mindre i norske klasserom, og at norske elever retter leksene selv i vesentlig mindre grad enn sine jevnaldrende i andre land.

Norsk skole skiller seg også ut med at en mye større del av undervisningen foregår ved at elevene jobber på egen hånd og at de i mindre grad enn i andre land hører på lærernes forklaringer.