Politiet avhold to promillekontroller natt til søndag. Begge endte uten at en eneste fører blåste rødt. Den største kontrollen ble gjennomført på RV555 i Alvøen, retning Sotra. Der ble 41 førere kontrollert. Kun to muntlige pålegg for feil bruk av lys var resultatet.

— Det må vi kunne si er veldig bra, sier operasjonsleder ved Hordaland politidistrikt.

Også i Ulvenveien i Os var politiet på plass i natt. Seks bilførere ble kontrollert. Ingen blåst rødt.

Nattens besøk i fyllearresten var litt ned fra døgnet før. Kun syv «overnattingsgjester» måtte politiet innkvartere grunnet beruselse.

Det er likevel tydelig at julebordssesongen er i gang. Politiet melder om en god del ordensforstyrrelser, knuffing og slåssing i Bergens gater.

Julebordssesongen er i gang. Det gir seg utslag i mer bråk på by'n. Men så langt har få bergensere vært dumme nok til å kjøre hjem fra julebordet i påvirket tilstand.
Marvin Halleraker