De kommunale foretakene Bergen Vann, Bydrift Bergen og Bergen Hjemmetjenester skal blant annet sørge for drift— og vedlikeholdstjenester av vann og avløp, vei og parkdrift i kommunen. Bergen Hjemmetjenester står for over 90 prosent av alle hjemmehjelpstjenester til byens eldre og pleietrengende.

Samlet er budsjettene til de tre kommunale foretakene på cirka en halv milliard kroner. Men mulighetene for å kontrollere hvordan jobben skjøttes og pengene forvaltes, er begrenset. I hvert fall for media og kommunens innbyggere.

Finansbyråden lover mer åpenhet og kaller inn til møte.

- Beklagelig

  • Det er lagt mye arbeid ned i å sikre media og befolkningen innsyn i kommunen, men det gjenstår et arbeid med å få de kommunale foretakene inn i de systemene. Arbeidet har gått for sent. Det er beklagelig at vi ikke har kommet lenger.

Det sier Robert Rastad, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

På Bergen kommunes nettsider er det lagt til rette for innsyn. Der skal de ulike kommunale organene, både politiske og administrative, legge ut sakspapirer, utredninger og vedtak.

En gjennomgang av tilgjengelige sakslister og styredokumenter i de tre kommunale foretakene viser at åpenheten langt fra gjelder dem. Samlet er det avholdt 29 styremøter i de tre foretakene. Sakslister eksisterer ikke for mer enn en firedel av møtene.

Bare i hver tredje sak er det tilgjengelig informasjon. 17 saker er dessuten unntatt offentligheten. I de resterende sakene mangler all relevant saksutredning. Alle saker knyttet til budsjetter, resultatprognoser og regnskap er enten ikke lagt ut eller unntatt offentlighet.

Resultater er at driften av sentrale deler av kommunens virksomhet i praksis er skjult for innsyn.

Det er ikke bare i år dette har skjedd. I 2007 ble hele 31 av 46 ordinære styresaker i Bydrift Bergen unntatt offentlighet.

- Uheldig og feil

Både BA og BT har gjentatte ganger påpekt den manglende informasjonen fra de kommunale foretakene.

  • Vi har mottatt en lang rekke klager fra mediene de siste årene, og vi har videreformidlet det. Fra informasjonsavdelingens side synes vi dette er uheldig og feil praksis. Det følger ikke de retningslinjer som gjelder, sier Robert Rastad.

Den absolutte versting i denne sammenhengen er Bergen Hjemmetjenester KF. Det skyldes ikke forsøk på å holde noe skult, bedyrer styreleder Jan Sverre Stray.

  • Vi har vært veldig opptatt av dette i høst. Paradoksalt nok står det å lese i referatene offentligheten ikke har hatt tilgang til, hevder styrelederen.

Han beklager praksisen og lover forbedring.

— Vi kan ikke holde på sånn. Det er ikke unnfallenhet, men mer usikkerhet om hvordan vi skal fremstå i det offentlige rom, sier Stray.

Hva synes du om informasjonspraksisen til de kommunale foretakene? Bruk kommentarfeltet

EIRIK BREKKE (ARKIV)